Archives by Tag 'IV. Genèvekonventionen'

Ove Bring med flera skriver i antisemitisk anda i Svenska Dagbladet: ”Israels ockupation måste upphöra”

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, juni 11, 2017

Det är professorerna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange som uttalar sig i dagens Svenska Dagbladet. Om Ove Bring (foto t. v.) har jag tidigare, apropå hans åsikter om Israels försvarskrig i Gaza, skrivit att han medvetet eller omedvetet står i judehatets och antisemitismens tjänst. Bring har, som du kan se i länken, bland […]

Lördagsnytt från Sapere Aude! nr 4/09

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, november 21, 2009

Kyrkornas världsråd tycker inte att Israel ska få bygga i östra Jerusalem, i Judéen och Samarien. Där ska tydligen bara araber, inte judar få bo, detta enligt vad Dagen rapporterar. Rådet menar att dessa byggnationer inte bara är ”illegala enligt folkrätten utan att de också cementerar orättvisor och är oförenliga med en fred i regionen”. […]

EU måste öka pressen på Palestina

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, augusti 12, 2009

I serien ”Tidningsrubriker vi aldrig läst” – och sannolikt heller aldrig kommer att få läsa, har nu turen kommit till den ovan återgivna. Två tidigare exempel finner du här och här. För det kan ju aldrig bli tal om att öka pressen på PLO, Fatah, Hamas eller ”Palestina”, o nej då. Det är alltid Israel […]

Judarna har kommit tillbaka för att stanna

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, augusti 8, 2009

Så skrev jag i min föregående bloggpost. Saken gäller ”vräkningarna” eller det som på juristspråk kallas avhysningarna av palestinier i östra Jerusalem. Ännu tidigare skrev jag att det inte är så lätt för en utomstående att veta vem som har den verkliga rätten på sin sida i sådana här fall. Och vem som äger marken […]

Är israeliska s.k. bosättningar illegala? Nej, knappast!

By Sapere Aude - Last updated: lördag, november 29, 2008

Jag har nyligen skrivit två bloggningar, nämligen denna och denna, om ”Västbankens” status och skyddsbarriärens belägenhet. Låt mig först göra ett förtydligande, under hänvisning till artikel 6 i IV. Genèvekonventionen. Denna artikel lyder i utdrag som följer: Inom ockuperat territorium skall tillämpningen av konventionen upphöra ett år efter det att krigshandlingarna allmänt avslutats. Ockupationsmakten skall […]

Är ”Västbanken” ockuperad? Nej, knappast!

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, november 27, 2008

Ameer Sachet (s) hänvisade i Riksdagens interpellationsdebatt den 21 november till FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 och 338. Det är många som gör det, för att med utgångspunkt däri påstå att ”Västbanken” är ett ockuperat territorium, och därefter kunna hävda att israeliska ”bosättningar” där är illegala enligt artikel 49 i den IV. Genèvekonventionen ”den 12 augusti […]