Det är i alla fall så man måste förstå dess ambassadör till Jerusalem (förlåt Tel Aviv är det väl), Svein Sevje (bild t. v.), som refereras i Arutz7. Ungefär då som massmördare Breivik (bild t.h.) kanske tycker att terrorn som riktas mot Norge är Norges eget fel!?

I det ena fallet är det alltså Israels så kallade ockupation som enligt ambassadören orsakar terrorn. I det andra fallet är det Europas och därmed Norges undfallenhet mot den så kallade islamiska invasionen/kolonisationen av Europa och därmed Norge, som enligt Breivik orsakar terrorn (s. 782 i hans s. k. manifest).

I inget av fallen vill dock å ena sidan Norge, å andra sidan Breivik, lägga någon skuld på terroristerna själva, dvs. Breivik själv – han har ju förnekat straffansvar – eller t.ex. den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, som ju Norge tycks ha goda kontakter med. Ambassadören säger så här: ”Can Israel and the Palestinians solve the problems without Hamas? I don’t think so”.

Dessa båda sätt att argumentera tycker jag är ganska eller till och med mycket snarlika, Men det är bara Breiviks uttalande som avfärdas som mer eller mindre sinnesjukt och extremistiskt. Norges ståndpunkt applåderas tvärtom och delas av många. Varför då då?

Till en början kan man konstatera, att Hamas många terrorister enligt denna källa under åren september 2000 till och med år 2005 har mördat nära tre hundra israeler och skadat över två tusen. Hamas är fortfarande aktivt. Den ensamme terroristen Breivik har såvitt hittills framgått mördat 76 människor. Han kommer sannolikt aldrig att mörda någon människa mer. Men det kommer nog Hamas att fortsätta göra, den organisation som Norge har bjudit in till samtal med. Hamas har ju till och med föreskrivit dödandet av judar i sin stadga.

Så vilket är det största terrorhotet nu, Breivik eller Hamas?

Varför existerar Hamas? Jo, för att utplåna den judiska staten Israel, som anses just ockupera muslimskt territorium. Det är det Hamas och islamisterna avser när de talar om ockupation, nämligen.

Att Israel genom att eventuellt ockupera Judéen och Samarien (Västbanken) – Israel självt anser att dessa områden icke är ockuperade utan omtvistade – ådragit sig ytterligare fientlig eld, beror inte på Israel, som Norges ambassadör vill få det till, utan på att det i flera decennier har samlats både arabiska arméer och självmordsbombare där vars syfte inte varit att upphäva den ockupationen, utan att utplåna själva Israel. – Att Gaza skulle vara ockuperat faller på sin egen orimlighet – där finns bara en israel, nämligen soldaten Gilad Shalit och han är fången av Hamas. Gaza är dessutom ett gentemot Israel fientligt territorium och det råder krigstillstånd mellan Gaza och Israel enligt såväl Hamas som Israel.

Ändå tycker Norge att terrorn är Israels fel. Men det enda Israel vill är att tillerkännas rätten att existera. Den rätten förnekas av många, bland annat Hamas – som Norge och för den delen sossarna i Sverige vill prata med. Detta trots att Hamas förnekar att samtal är en framkomlig väg att utplåna Israel.

Så vad är det egentligen för ockupation som ambassadören talar om? Gäller den Israel, Västbanken eller Gaza? Det är eventuellt fråga om ockupation i fallet Västbanken. I övriga två fall måste talet om ockupation avfärdas som endera sinnessjukt, extremistiskt eller antisemitiskt. Vilket är det?

Jag har tittat på Arbeiderpartiets och Regjeringens hemsidor i Norge, men något direkt svar finner jag inte.

Låt oss då anta att det är den minst sinnessjuka och extremistiska ”ockupationen” på ”Västbanken” som avses. Norge anser enligt denna tolkning alltså, att all terror som riktas mot Israel beror på att Israel ”ockuperar” ”Västbanken”.

Men vi vet ju som sagt att Hamas inte fäster något särskilt avseende därvid. Hamas vill utplåna själva Israel – precis som al-Fatah och PFLP bara för att ta några ytterligare kända exempel. Israel ”ockuperar” ”Västbanken” för att förhindra detta, för att försvara Israels existens som judisk stat.

Att då påstå att Israel självt har skulden för den terror som riktas mot Israel är närmast att likställa med att förneka att judar har rätt att försvara sig.

Låt oss nu titta på de s. k. israeliska ”bosättningarna” på ”Västbanken” och jämföra dem med vad Breivik kallar för den islamistiska invasionen/kolonisationen av Norge. De judiska bosättningarna i Judéen och Samarien är ”ulovlige” säger Norges utrikesminister Støre (på bilden t. v.). Men det som Breivik kallar för den islamiska invasionen/kolonisationen av Europa och därmed Norge, den är däremot ”tillatelig”, eller?

Jag tycker för min del att det är inkonsekvent att inte tillåta judar att bosätta sig på Västbanken, men att tillåta muslimer att bosätta sig i Norge. Enligt min mening borde i idealfallet vem som helst få bosätta sig var som helst, så länge man är beredd att leva tillsammans som goda grannar. Men goda grannar det vill ju inte Hamas, al-Fatah, PFLP m.fl. vara, det är alldeles klart.

Nå, enligt Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre är det i vart fall förbjudet för judar att bo på ”Vestbredden”. – Detta samtidigt som gott och väl en miljon arabiska muslimer får bo i Israel – och ganska många i Norge också, skulle jag tro.

Frågorna är alltså slutligen dessa:
1. Varför tillåter Norge muslimer att bo i just Norge, samtidigt som Norge inte tillåter att judar får bo på Västbanken?
2. Varför anklagar Norge Israel för att orsaka de terrordåd som syftar till att utplåna Israel?
3. Varför är Breiviks terror mot ett mindre antal ”nordmenn” allvarligare än Hamas terrorangrepp mot Israel och mot mångdubbelt fler judar?

Frågor rakt ut i kosmos. Støre och Norges ”regjering” lär i vart fall inte svara.

Tillägg 2011-08-01: Alan M. Dershowitz har skrivit en artikel på samma tema, som du kan läsa här. Här finns en översättning till svenska.

Tillägg 2011-08-03: Manfred Gerstenfeld ställer frågan ”Is Norway promoting terror?” i en artikel på ynet. Dessutom skriver Caroline Glick så här i JPost idag.

Länkar: DN, Dagen, SvD. Svein Sevjes brev (pdf) till Ma’ariv, den hebreiskspråkiga tidning som först återgav hans synpunkter.

7 svar på ”Norge tycker att terrorn som riktas mot Israel är Israels eget fel”
 1. Sionism handlar om judars strävan efter ett eget land, en judisk stat. Att det är en judisk stat är ingen motsats till demokrati, på samma sätt som Sverige är en kristen stat. Och att Israel är en demokrati bevisar man varje dag, alla som är israeliska medborgare oavsett religion har rätt att rösta, demonstrera och det finns muslimska partier osv. Däremot får det inte bo en enda jude i Palestina.
  Att det är en konflikt beror på att palestinerna inte under några omständigheter kan acceptera en icke muslimsk stat. Och den dagen folk inser det och börjar ställa krav även på palestinerna så kanske konflikten kommer att lösas.

 2. Israel har varken erkänt eller förnekat att de har kärnvapen och palestinierna har kärnvapenmakter som Ryssland, Frankrike och Kina i sin hörna.
  Israel behöver bara få bort Hamas, eller ännu bättre att palestinierna själva tar sitt ansvar och får bort Hamas. Det är palestinierna som gör att det blir svart och vitt, när deras fredslösning är att Israel ska upphöra att existera.

  Jag behöver inte legitimera någonting, Israel begår inga övergrepp, de försvarar sig mot attacker.
  Att t.ex. vänstern aldrig kritiserar Hamas eller Fatah för den delen ser jag som ett stöd för dessa.
  Men du kanske inte tycker att Lars Ohly som visat sitt stöd för Hamas genom att ha på sig en halsduk med en karta över mellanöstern där Israel inte existerar är en seriös person. Eller miljöpartiet som bjudit in Hamas till Sverige, men man är kanske inte seriös som bjuder in en terroristorganisation.
  Israel drar inte alla palestinier över en kant, skulle man som det enda land i världen köra in mat och förnödenheter till ett folk som beskjuter och försöker döda ens civila om man nu tyckte det.

  Jag söker definitivt inte legitimitet hos FN som är en subjektiv organisation som bara ställer krav på den part som är under attack. Och alla vet att bosättningarna bara är ett svepskäl för palestinierna att inte samtala med Israel. Det var inte fred innan bosättningarna och skulle inte bli det om de försvann. Och kan de bo palestinier i Israel kan det bo Israeler i Palestina.
  Det lustiga är du och många andra bara ställer krav på en part i en konflikt och ännu lustigare den part som försvarar sig.

 3. Jag ska förklara varför jag anser att Israel är den starka parten. Ser man på konflikten mellan Palestina och Israel är det uppenbart att Israel har en militär övermakt. Om man likt dig väljer att förstora bilden och nämna andra länder kan jag bara fråga mig varför du inte nämner USA – samt det faktum att både Israel och USA är stater med kärnvapenarsenaler. Det är inte rättfärdigt att göra vad som helst mot Palestinier på grund av vad Hamas gör. Attacker i självförsvar är en sak som mycket riktigt kan vara legitimt – man får dock inte använda övervåld. Det är det jag vänder mig emot.

  Du skriver att Hamas är ansvariga för att oskyldiga dödas om de tar skydd bakom sjukhus, moskéer och så vidare. För att visa dig att din idé om att allt faktiskt är svart och vitt är fel kan jag då bara fråga följande: skulle du dra argumentet till sin spets och utrota samtliga invånare i Palestina – för att slutligen få ett slut på Hamas?

  Slutligen är det lustigt att du hänvisar till att terrorism är förbjudet enligt FN och att det på något vis skulle legitimera Israels övergrepp. För det första är det ingen som stödjer Hamas på något sätt – ingen seriös person skulle säga att Hamas är något annat än en terrororganisation som ska bli behandlad därefter. Felet hos Israel är att man inte skyr några medel i kampen mot denna organisation. Man likställer alla Palestinier med terrorister. Dessutom är Israels bosättningar olagliga enligt FN, så varför söka legitimitet ifrån en organisation du inte bryr dig om?

 4. Skillnaden är att Hamas med FLIT dödar civila och när Israel svarar på dessa attacker så är deras mål militanta Hamas medlemar med vapen i hand som gömmer sig i bunkrar de byggt under skjukhus och moskeér och då kommer civila i kläm. Ansvaret ligger hos Hamas.
  På vilket sätt är Israel den starka parten, Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon, Iran samt resten av arabvärlden och en stor del av övriga världen är emot Israel.
  Anledningen till att Israel ”ockuperade” västbanken var för att man attackerade Israel, dessa attacker har inte upphört därför har man kvar bosättningar. Bosättningar är en följd av arabernas attacker. Och får palestiner bo i Israel är det inte mer än rimligt att Israeler kan bo på västbanken.
  ”Illegal ockupation” Ett land blir attackerat, slår tillbaka den attacken och erövrar mark. Så går det till i resten av världen.
  Terrorism är förbjudet enligt FN:s stadgar, enligt FN och flera andra är Hamas klassat som en terroristgrupp.
  Palestinera erkänner inte Israel inte inom några gränser, problemet ligger hos dem så det är ganska svartvitt faktiskt.

 5. Tecknet på en seriös person är att denne inte ser allt i svart eller vitt. Hamas är självklart en terrororganisation som ligger bakom mycket ondska. På samma sätt har Israel utfört övergrepp. Hamas har dödat oskyldiga israeler och Israel har dödat oskyldiga palestinier. Vad som irriterar mig är att du bara talar om Hamas och försöker framställa Israel som helt oskyldiga i konflikten.

  Jag anser att den starka parten i en konflikt har ett större ansvar än en svag. Varför fortsätter utbyggnaden av bosättningar trots att det är olagligt enligt FNs stadgar?

 6. Troll. Du jämför ju två helt skilda saker. Du kan inte jämföra Israels illegala ockupation med legal invandring till Norge.

 7. Jag tänkte skriva något i stil med att det här resonemanget är intellektuellt efterblivet, men jag skippar det. Har inte fördjupat mig i vem som skrivit det eller varför, men jag tycker mig ana den där mest skrämmande typen av associerande snick-snack. Den hyfsat genomtänkte, som kopplar samman X med Y utan att de har något gemensamt. X i det här fallet en förmodligen djupt störd högerextremist som till synes oberörd dödar väldigt många barn, inte spränger dem i bitar helt anonymt, utan skjuter vart och ett högst personligen närvarande. Varje dödat barn är hans val, inga oavsiktliga dödanden. Kallblodigt. Y å andra sidan handlar om en mer än 50-årig konflikt som vi alla på ett eller annat sätt känner till alldeles för väl. I denna konflikt hämmnas A på B för händlese C. Sedan hämnas B på A för den händelsen. OSV. Jag vet att det inte är fullt så enkelt och att man inte borde raljera över vad som händer i Israel och Palestina, men det är i grova drag så det fungerar. OCH. Det är STOR skillnad på den konflikten och vad som hänt i Norge. Dessutom är de helt orelaterade och går inte att på något sätt jämföra. Vilket gör att personer som försöker vinna poäng genom att dra paralleller mellan så vitt skillda saker bara tydliggör att de har något helt annat de vill säga. Som att de är rasister till exempel, och tror eller tycker att personer beter sig på ett visst sätt bara för att de har en viss hudfärg eller kommer från ett visst ställe.Eller något helt annat. Det får man lista ut själv.

  Men jesus. Nu läste jag de avslutande raderna. Detta är helt klart antingen intellektuellt efterblivet modell värre eller medvetet djupt vilseledande..

Kommentarer är stängda.