Den totalitära naziststaten Tyskland anföll då och erövrade hälften av den självständiga staten Polen. Den 17 september 1939 anföll den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen från andra hållet och erövrade resten av landet. Den självständiga staten Polen hade därmed upphört att existera, och skulle även om den formellt återupprättades som stat efter kriget i realiteten under ytterligare många decennier vara en lydstat under den totalitära kommuniststaten.

Den 30 november 1939 anföll den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen Finland i syfte att lägga under sig landet. Finland lyckades stå emot och bibehöll sin självständighet, men fick göra eftergifter och förlorade Viborgs län.

Den 1 juni 1940 invaderade den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen Lettland och landet införlivades i Sovjetunionen. I juli 1941 invaderade den totalitära naziststaten Tyskland landet, men det återtogs av den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen, som under många decennier därefter ockuperade landet.

Den 17 juni 1940 marscherade röda armén in i den självständiga staten Estland. Estland införlivades i den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen den 6 augusti 1940, som därefter under många decennier ockuperade landet.

Med Litauen och flera andra stater gick det på samma sätt.

Den totalitära naziststaten Tyskland förlorade det andra världskriget. Många nazister flydde till arabvärlden och lierade sig med islamisterna där, varav många såsom palestiniernas ledare stormuftin av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini stått på Nazitysklands sida. Därifrån fortsatte de sina attacker mot den fria världen, nu främst representerad av den självständiga staten Israel, som skulle utplånas.

Islamismen är en totalitär ideologi som i sista hand genom anfallskrig vill erövra hela världen och där införa den islamiska lagen under ett islamistiskt kalifat.

Sovjetunionen fortsatte med sina attacker mot den fria världen och stödde de palestinsk-arabiska frontorganisationerna PFLP och Fatah, vars syften var och är att konfrontera den fria världen och att utplåna den självständiga staten Israel.

Den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen upplöstes år 1991. Den totalitära nazistaten i Tyskland hade besegrats långt dessförinnan, men båda dessa totalitära rörelsers avläggare i Mellanöstern fortsätter alltjämt att verka tillsammans med de islamistiska totalitära rörelserna.

Hamas är en tydligt antisemitisk och islamistisk, dvs. islamonazistisk organisation, vars syfte är att genom anfallskrig utplåna Israel. PFLP och Fatah har fortfarande som syfte att utplåna Israel. (Senast igår kunde man läsa i tidningarna, att Hamas förnekar förintelsen. Den är, säger man, ”en av sionisterna påhittad lögn”.)

På sätt och vis pågår alltså det andra världskriget fortfarande, med samma förtecken och med samma parter. Den fria världen måste fortfarande försvara sig mot dem som genom anfallskrig vill utplåna alla uttryck för demokrati och frihet och förmå världen att underkasta sig deras vilja.

Israel står i främsta frontlinjen i denna alltjämt pågående försvarskamp.

Var står du?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,