Archives by Tag 'clash of civilizations'

Wallström vilse i världspolitiken: Kritiserar Saudi-Arabien men erkänner ”Palestina”

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, mars 14, 2015

Journalisten Anders Isaksson menade en gång på 1980-talet att Socialdemokraterna saknade ”inre kompass”. De visste inte längre vartåt de strävade. När man numera betraktar hur valhänt socialdemokraten Margot Wallström i sin egenskap av förhoppningsvis mycket kortvarig svensk utrikesminister hanterar svensk utrikespolitik, kan man med fog hävda att socialdemokraterna numera även saknar ”yttre kompass”. Först erkänner […]

Talibanerna i Afghanistan tänker döda svenskar

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, juli 30, 2009

Detta hot riktar en talibanledare mot den avdelning av den svenska armén som just nu tjänstgör i Afghanistan.