Detta hot riktar en talibanledare mot den avdelning av den svenska armén som just nu tjänstgör i Afghanistan. Här kan du läsa en starkt förkortad version av intervjun, som konstigt(?) nog endast kan läsas i sin helhet(?) i SvD:s papperstidning i dag.

Tyvärr går det alltså inte att länka till den bild av den intervjuade personen ifråga där han sitter på golvet med sin kalashnikov bakom sig i något som knappast kan kallas reglementsenlig uniform. George Bush skulle säkert ha kallat honom en ”illegal combatant”, eftersom han i vart fall inte bär något sådant kännetecken på sin klädsel som enligt Avdelning I, art. 4 A 2 b) i III. Genèvekonventionen skulle göra att han kanske kunde anses som soldat och, i den mån han överlever och tillfångatas, bli accepterad som krigsfånge i konventionens mening.

Han är alltså som mest att anse som en brottsling.

Denne brottsling uttalar alltså olaga hot. Vi vet att talibaner faktiskt också har anfallit svenska soldater, vilket kan betecknas som mordförsök.

I intervjun säger han att ”ni måste förstå detta: vi är afghaner och muslimer. Tron brinner i våra hjärtan och vi kommer aldrig att foga oss under utländsk vapenmakt. Hellre dör vi martyrdöden”. Svenskar är välkomna i Afghanistan ”utan vapen för att bygga upp vårt fattiga, härjade land. — Om ni är muslimer”. Just nu är deras främsta mål ”att sabotera valet”.

Jag använde ovan ordet ”brottsling”. Jag nämnde också att talibanerna inte följer den III. Genèvekonventionen. Men jag talar här utifrån svensk och västerländsk rättsuppfattning. För talibanerna, som är islamister, gäller däremot shari’a och enligt denna rättsuppfattning har de all rätt att döda otrogna soldater som befinner sig på muslimskt territorium. Enligt islamisterna pågår ett rättfärdigt, lagenligt krig såväl i Afghanistan, som mot alla icke-muslimska stater. Ingenstans i shari’a talas om att den krigförande jihadisten skall bära något särskilt kännetecken för att erkännas som soldat.

Det är egentligen detta svårlösta dilemma som kriget i Afghanistan handlar om. Två oförenliga rättssystem kan inte samexistera. Det ena eller andra måste få överhanden. Det att anordna val i Afghanistan ligger i linje med västerländsk rättstradition. Men demokratiska val är ingenting som föreskrivs av shari’a, i synnerhet inte om det anordnas med stöd av otrogna. Alltså är det också helt logiskt att talibanerna försöker ”sabotera” valet.

Alltså måste vi välja sida. Islamisterna önskar – i sista hand med våld -utsträcka shari’as välde till att omfatta hela världen. Islamismen är bland annat därför att anse som en totalitär politisk ideologi.

Strävan att genomföra val är däremot ett utflöde av den västerländska liberala traditionen, enligt vilken människorna har rätt att frivilligt välja vem som ska styra staten och hur det ska ske. Något sådant val är otänkbart enligt shari’a.

Genom att försöka hjälpa afghanerna genomföra valet, samtidigt som talibanerna vill förhindra det, ser talibanerna svenskarna som fiender.

Nu är inte alla afghaner talibaner. Och strävan bör vara att talibanerna, liksom islamisterna i övrigt, blir så få som möjligt. Detta kan visserligen ske genom att skjuta dem, men bättre vore att försöka vinna deras ”hearts and minds”, helst innan de blir islamister och börjar vilja döda svenskar och andra otrogna.

Det är samma strategi som man använder mot andra brottslingar. I första hand bör man förhindra att de begår brott. Men när brotten väl begås, skall brottslingarna straffas. En svår uppgift när brottslingarna ser sig själva som rättfärdiga krigare och ser bestraffarna som krigförande fiender.

Kanske är det frågan om en ”clash of civilizations”. Bättre i så fall att denna konfrontation sker i Afghanistan än i Sverige. Hit kommer den förr eller senare om islamismens strävan till världsherravälde inte hejdas så långt bort härifrån som möjligt och så fort som möjligt. Med så få döda svenskar som möjligt, både i Afghanistan och i Sverige.

Tillägg senare samma dag: Dagens Nyheter har samma nyhet, och har även med bilden som jag talade om ovan. Se här.

Tillägg 2009-08-01: Jag har sent omsider uppmärksammat detta inlägg i Dagens Nyheter, författat av Niklas Ekdal. Rubriken är ”Stöd våra trupper”. Ja, när svenska soldater står inför akut dödshot i kampen mot islamismen är det inte för mycket begärt av oss.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,