Det är väl ungefär vad som sägs i bilden nedan. Med tillägg då att HaShem, dvs. Ordet, dvs. Gud – för Ordet var Gud – av allt att döma inte har en aning om vad ”palestinierna” är:

HaShem

En skämtteckning förvisso, men för HaShem, Ordet, Gud skulle alltså palestinierna vara ett okänt folk. Definitivt inget som ingår i Hans ”plan” följaktligen.

I dess arabiska skepnad var detta ”folk” förvisso okänt även för alla andra, åtminstone ända till medio av 1960-talet, då PLO:s stadga utkom, där man plötsligen påstod att det fanns ett arabiskt palestinskt folk som hade rätt till hela ”Palestina”, och att judarna, ett annat folk som förvisso också levt i ”Palestina”, ja tom. längre än araberna, detta folk, judarna, hade ingen rätt till ”Palestina” alls …

I allmänhet hade dessförinnan ansetts att palestinier, det var alla dem som bodde i ”Palestina” oavsett om man var jude eller arab eller något annat. PLO ville emellertid reservera denna term ”palestinier” enbart åt dem själva, enbart åt araberna. Dessutom ville de utplåna Israel.

I det första avseendet har de tyvärr lyckats ganska bra. Endast araber anses numera i de flesta kretsar vara palestinier. Och visst, judarna har ju för sin del lyckats skapa ett eget land, Israel, inom det tidigare brittiska mandatet Palestinas territorium, så för deras del kanske beteckningen ”israelisk medborgare” i stället för ”palestinier” är mest relevant.

Araberna har dock skändligen misslyckats med att skapa en egen arabisk stat på detta territorium – i den mån de ens försökt. Deras mesta ansträngningar har oftast inte alls syftat till detta, utan till att utplåna den judiska (palestinska?) staten Israel. Judarna har dock, tack och lov, hittills lyckats avvärja dessa utplåningsförsök.

Men att ”palestinierna” i allmänhet alltjämt försöker utplåna Israel, det står klart. Med starkt stöd från de flesta av deras organisationer, tillika Iran, arabförbundet och – FN.

För FN:s generalförsamling – och Sveriges regering! – har ju nyligen erkänt ”Palestina” som stat i viss mening, detta trots att ”Palestinas” president, Mahmoud Abbas, är ledare för organisationen Fatah, vars syfte är – att utplåna Israel.

Så vad ska vi göra med dem som felaktigt påstår att de är de enda rättmätiga ”palestinierna” och felaktigt påstår att de har all rätt på sin sida? – Och med dem som, i likhet med Sveriges regering, står på deras orättfärdiga sida?

Att göra med dem så som de alltför ofta själva vill göra med sina inbillade motståndare, dvs. judarna och Israel, nämligen att alltför ofta vilja utplåna såväl Israel som judarna, det ska väl inte behövas, hoppas jag.

Frågan är alltså hur stort vårt tålamod ska vara, med de organisationer och stater som i all orättfärdighet vill utplåna Israel.

HaShem kanske har svaret …

2 svar på ”Tack så mycket för Lagen och Landet, HaShem – men vad ska vi göra med palestinierna?”
  1. Herren har talat genom sina heliga profeters mun domsord över Israels fiender Sefanja 2.4-15 och Hesekiel 35 som vi kan lita på.

Kommentarer är stängda.