”Palestina” har som du kanske vet ansökt om att få bli erkänd som medlemsstat i FN. Beslut kommer att fattas i morgon torsdag. Arutz7 rapporterar.

Hur Konungariket Sverige kommer att rösta är ännu oklart märkvärdigt nog. Efter att ha läst Carl Bildts blogg tolkar jag detta som att man märkvärdigt nog ännu inte bestämt sig.

Det framkommer i vart fall att Folkpartiet tycker, att ”Palestina” ska uppgraderas från att PLO ska ha observatörsstatus till att den Palestinska Myndigheten ska få observatörsstats-status i FN. Något medlemsskap är man inte beredd att ge dem, vilket hedrar Folkpartiet.

Men man kan verkligen fråga sig varför så många – inklusive Folkpartiet – tycker att ”Palestina”, PLO eller den Palestinska Myndigheten överhuvudtaget har något i FN att göra.

Man kan också fråga sig varför Konungariket Sverige har så svårt att välja sida.

Om Konungariket Sverige är för att ”Palestina” blir medlemsstat, innebär det då rimligen också att man är medveten om att ”Palestina” är en entitet där alla tongivande partier och organisationer, tex. Hamas, Fatah och PFLP entydigt har föresatt sig att utplåna Israel, detta då i strid med FN-stadgans ”preambel” där det står att folken är beslutna att ”leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”. Ingen av de nyss nämnda organisationerna är beslutna att leva tillsammans i fred med Israel såsom goda grannar. Tvärtom har de beslutit sig för att utplåna Israel!

Om Konungariket Sverige alltså ställer sig bakom allt detta innebär det i realiteten rimligen att Konungariket Sverige stödjer ”Palestinas” strävan att utplåna Israel!

Men en sådan entitet, som redan från början med säkerhet avser att bryta mot FN-stadgan kan aldrig bli medlem i FN, enligt min ringa, men som jag tror ganska välgrundade, mening. De har ingenting i FN att göra, vare sig i skepnad av PLO, ”Palestina” eller den Palestinska Myndigheten.

Eftersom Folkpartiet alltså har beslutat sig för att ändå ge denna entitet ”Palestina” status som observatörsstat, har Folkpartiet redan där gått för långt.

Och om Konungariket Sverige skulle besluta sig för att rösta för ”Palestina” som medlemsstat i FN är skandalen ett faktum! Så svårt att bestämma sig för motsatsen kan det väl inte vara, mot bakgrund av klara fakta!

”Palestina” kan aldrig erkännas av någon demokratisk fredsälskande stat så länge PLO, Fatah, PFLP, Hamas med flera tongivande krigsälskande antisionistiska organisationer där syftar till att med våld utplåna sin granne Israel.

Så enkelt är det!

2 svar på ”FN, Sverige och ”Palestina” – nu börjar det brännas!”

Kommentarer är stängda.