Hur kan det komma sig att PLO ännu många år efter det att de påstår att de inte längre avser utplåna Israel med våld, trots att det ännu står så i deras stadga – se tidigare blogginlägg nedan – fortfarande har ett emblem som ser ut så här:

PLO:s emblem

Vart har Israel tagit vägen? Kanske resonerar man som den gamle fanjunkaren: Om verkligheten inte överensstämmer med kartan så gäller kartan. Och här har man faktiskt redan följt den iranske ”presidenten” Ahmadinejads bud: ”Wipe Israel off the map”. Tänker PLO kanske ockupera Israel, precis som Israel ockuperar Judéen och Samarien? Nej, värre än så, verkar det. Israel skall inte bara ockuperas, inte bara utplånas från kartan utan utplånas från verkligheten. Hittills gäller bara kartan – och PLO:s stadga. Vi får göra vad vi kan för att det ska stanna vid det.

För övrigt: Varför är det, enligt tongivande kretsar, inte OK att Israel under pågående försvarskrig ockuperar erövrat territorium, samtidigt som den anfallande fienden strävar efter inte endast ockupation utan motståndarens – Israels – utplåning? Här om någonstans kan man väl tala om bristande proportionalitet. Men det är bara Israel som kritiseras. Rättvist? Knappast.