Några media rapporterar i den riktningen, och även kallar ledarskribenten i Svenska Dagbladet Per Gudmundsson på sin blogg Breiviks terrorattacker i Oslo och på Utøya för nazistiskt våld. Tidskriften Expo påstår att Breivik figurerat på den nazistiska hemsidan Nordisk.nu.

Det kan ju vara skönt att snabbt kunna avfärda Breivik som nazist, för att få den saken ur världen, för att sätta in Breiviks terrormord och terrorbombning i ett politiskt korrekt sammanhang, och ytterligare få honom att framstå som en avskyvärd person. Människor är alltid snabba att sätta etiketter på varandra. Men som det verkar nu är etiketten ”nazist” på Breivik tyvärr illa vald. Vi kanske gärna skulle se att det kunde vara på det sättet, men när man läser vad Breivik har skrivit, där han faktiskt tar avstånd från nazismen och i stället skriver, att han ”är en stark anhängare av Israel och av alla patriotiska judar” som han kallar ”våra främsta allierade”, då framstår inte epitetet nazist som det mest träffande.

Som framgick redan igår har han i en blogg förklarat sig vara ”Pro-Israel”. De ovannämnda citaten är hämtade från hans över 1 500 sidor tjocka skrift ”2083 – A european declaration of independence”, som du kan ladda ned härifrån (doc). Den nazistiska hemsidan nationell.nu har fler citat som pekar i samma riktning – Breivik är inte nazist.

Men vad är han då? Vilken etikett ska vi sätta på honom, dvs. rent ideologiskt? I praktiken har han visat sig vara en terrorist och massmördare, och det finns inget som kan rättfärdiga ett sådant handlande.

Jag vill avvakta med något ställningstagande. Det är enbart tråkigt att en person som Breivik nu kommer att förknippas med en pro-israelisk hållning. Saken går inte och bör inte tigas ihjäl. Det är en debatt som vi som försvarar Israels och judarnas rätt att existera måste kunna ta. Den debatten börjar nu.

Då går det inte att gömma sig bakom den tillsynes trygga tillflykten att kalla Breivik för nazist. För det var han av allt att döma inte. Då krävs det andra argument.

Läs t. ex. här hur antisemiten Mohamed Omar redan fått vatten på sin kvarn.

Länkar: SvD 1, SvD 2, SvD 3, SvD 4, SvD 5, SvD 5, GP 1, GP 2, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, Sveriges Radio 1, Sveriges Radio 2, Dagen 1, Dagen 2, JPost, Norsk TV2 som visar vad AUF och Norges utrikesminister hade för sig på Utøya i torsdags.

15 svar på ”Är Anders Behring Breivik nazist?”
 1. ”Anti-gojister” avser inte judar ”i största allmänhet”, utan endast just ”anti-gojister”.
  Förmodligen finns det ”anti-gojister” , dvs., ”anti-icke-judar”, som också själva är ”icke-judar”? Alltså ”självhatande gojer”, precis som det antas finnas ”självhatande judar”?

  Nåja. Det komplicerade fenomenet med olika människogrupperingars behov av konsensusskapande vid statsbildningar, är universellt förekommande, och de som för tillfället RÅKAR vara de ”avvikande” vid en speciell form av nationsbildning,(eller gruppbildning), blir de som upplevs vara, (antingen p.g.a. vad kanske endast EN ENDA, (eller några förhållandevis få), från de ”avvikande” råkar säga, eller göra, eller INTE säga, eller INTE göra, som misstänkliggör hela ”hans eller hennes folkgrupp”. DET är ”fenomenet i sig”, som förekommer över hela jordklotet, bland alla olika folkgrupper. (Överallt runt hela jordklotet, gör människor och olika folkgrupperingar, ”generaliseringar” om ”de andra”).

  Det är OLIKHETEN som skapade dessa motsättningar MELLAN de som var ”lika”, gentemot dem som var ”olika”.

  Det är ett allommänskligt fenomen, som kan iakttas i alla möjliga olika gruppbildningar, från de mindre, till de större, från partibildningar, till nationsbildningar.

  Konsensussträvan, och konsensusbehoven och konsensusidealen, anses vara hopsamlande, enande och därmed stärkande och upplyftande. Konsensus anses också öka förmågorna till självförsvar vid olika kriser, eller faror av olika slag. Både från naturfenomen, men också (kanske särskilt), vid krigssituationer, och behov av starka självförsvarsmöjligheter, där vaksamheterna mot tänkbara ”fiender” ökar dramatiskt.

  Människor är komplicerade varelser, och ingen människa är en öde ö, utan de flesta människor har familjer, släkter, ätter, stammar, kulturer, språk, traditioner, tänkanden och åsikter och drivkrafter och viljor att överleva, både som just individer, men också som just familjer, släkter, ätter, folkstammar, kulturer, språk (där också religioner och traditioner ingår), där man både kan identifiera och definiera sig själva och varandra, och känna sig hemma med varandra, samt också kunna känna igen varandra, både språkligt, ideologiskt, etniskt, religiöst och kulturellt. Kanske också musikalilskt, traditionellt och också socialt, därför att det är naturliga viljor och behov hos de allra flesta människor runt vårt kära jordklot.

  ”Lika barn leker kanske bättre”? (Helt enkelt för det kanske uppstår mindre missförstånd? Därför att de just helt enkelt förstår varandra bättre? Därför att de just ”talar samma språk” och just därför känner mer tillhörighet med varandra, än med ”de andra”?)

  Hatet behöver alltid och överallt bekämpas, hur, av vem eller vilka, var och på vilket sätt det än yttrar sig. Med ökade förståelser av olika slag, kanske förhoppningsvis hat, av olika slag, kan minska.

 2. Mikalea (Mikaela?),

  1. Ordet antisemit(ism) är enligt denna länk skapat just av en – antisemit.

  2. Om du med beteckningen ”anti-gojister” avser judar i största allmänhet tar du grovt miste i dina spekulationer. Knappast något annat folk än judarna har under så lång tid och i så hög utsträckning varit föremål för förföljelse och utrotningskampanjer. Den judiska staten Israel har befunnit sig i situationen att behöva försvara sig mot angrepps- och utplåningskrig initierade av just ”gojim” under hela sin existens. Fortfarande står Israel under angrepp. Jag har därför full förståelse för om vissa judar är mer skeptiska än nödvändigt mot ”gojim”. Men att kalla det paranoia är att ta i. Judarna har blivit förföljda just för att de är judar. De är fortfarande på många håll förföljda endast därför att de är judar. Det är inget sjukdomstillstånd. Det är ett faktum.

 3. Undrar om det i själva verket kanske förhåller sig som så att alla de som desperat vill tillgripa ordet ”antisemit”, lider av den mycket hatiska och svårbotade, åkomman, ”antigojism”?

  De kan faktiskt i vissa fall vara så illa nedgångna ”antigojister”, att de inte sällan liksom ser och hör ”i syne”?

  ”Antigojister” kan befinna sig i olika långt framskridna stadier, av vilka en del är mer svårartade. Ja, en del av ”anti-gojisterna” är rent av paranoida, och har reflexmässiga reaktioner som överfaller deras sunda förnuft, ibland om endast bokstaven ”j”, uttalas? De kan då inte, så att säga ”hålla sig i skinnet”, utan deras hat och ”anti-gojism” tar överhanden, och de bara måste uttrycka stämpelordet ”antisemit” mot den ”goj” som uttalat sig om judar eller judendom,(även om ”gojen” inte alls uttryckt sig på något som helst hatiskt, eller ens kritiskt sätt, endast undrande och reflekterande).

  Det är skräckreaktioner hos ”anti-gojisterna”, blandade med ett outsinligt hat och hämndbegär, som är mycket svåra tillstånd att råda bot på, baserade som de är på traumatiska upplevelser under olika krig genom historien och som man därför som ”goj” behöver ha en viss förståelse, och kanske också överseende med?

  Alltså, det handlar inte alltid om privata upplevelser av krig hos ”anti-gojisterna”, utan upplevelser de som ”folkgrupp” har haft av krig, vilket frammanar en ”kollektiv självförsvarsvilja”, där minsta antydan till fundersamma uttalanden som görs av ”gojer”, kring judendom, kring judar eller kring Israelisk politik, upplevs som ”hotfulla”, eller kanske t.o.m. hatiska? Dessa uttalanden kan av just ”antigojistister” bli uppfattade, översatta och uttolkade som kritik av något slag, så att de genast måste ”stämpla” alla uttalanden, oavsett av vad slag, med ett ord som antyder ”hat”, och ”anti”, dvs. ”antisemit” och ”antisemitism”, även om den undrande ”gojen” inte alls är hatisk, eller ens kritisk, utan just endast undrande.

  De ”gjojer” som har funderingar om och kring det judiska, kan utlösa reflexaktiga ”stämplingar” från ”anti-gojister”, särskilt från dem som är gravt drabbade av ”antigojism”, (”urskiljningslöst hat mot gojer”).

  De är alltså drabbade av en långt gången ”antigojism”, som är så full av hat, att ”antigojisterna” knappt kan tala normalt, utan måste använda sig av stämplingsord? Och därför har de skapat ordet ”antisemit”?

  De bara måste helt enkelt ”stämpla” den reflekterande och undrande ”gojen”, för att vara ”hatare” mot judar och judendom om denne har några reflektioner kring dem? Och med nödvändighet tolka alla undringar och reflektioner kring judendom och judiskhet som anti-judiskhet och anti-judendomskhet, och stämpla dem som ”anti-semitiska uttalanden”, även om den fundersamme ”gojen” inte alls är någon hatare, utan endast en vanlig människa som utövar sina demokratiska plikter och skyldigheter, samt också rättigheter, att fundera över saker och ting i samhället, inklusive religioner, (islam, kristendom, judendom, hinduism, shintoism, mayakultur osv.), politiska ismer, samhällshändelser, historiska händelser i vår (alla människors), gemensamma mänskliga historia, samt psykologi, filosofi, ekonomi och mycket annat.

  ”Antigojisternas” hatande skara verkar kollektivt vara så svårt drabbade av s.k. ”stämplingslusta”, att de inte brukar någon som helst urskiljning, och verkar heller inte kunna urskilja mellan ”hat” och ”icke-hat”?

  De som har drabbats av ”anti-gojiskhet”, verkar vara lite paniska, ja, paranoida och hatiska mot alla ”gojer”, och de som är ”anti-gojister”, betraktar i princip alla ”gojer” som potentiella ”fiender”, som de därför naturligtvis måste vara på sin vakt mot?

  Detta fenomen, ”anti-gojism”, verkar vara så pass epidemisk, och är som ett slags ”virus”, som de drabbade har svårt att kunna bli befriade ifrån? Det märkliga är samtidigt att många verkar inte alls vilja bli befriade från ”smittan”, utan vill bli ”infekterade” av ”anti-gojismens”-virus, i rent s.k. ”självförsvarssyfte”?

  Det hat som ”anti-gojisterna” bär och när mot ”gojer”, som ingår i ”anti-gojism-viruset”, döljs genom att så att säga ”kleta hatet på” på ”gojerna” istället? Genom att anklaga dem för att vara ”antisemitiska” (och hatiska mot judar och judendom?), när ”gojerna” blir utpekade som om det är de som är de ”hatande”, genom att just ”antisemitstämpelordet” används urskiljningslöst?

  Men, kanske det behövs?

  I rent förebyggande självförsvarssyfte?

  (De flesta ”gojer” anses väl av ”anti-gojisterna” vara ”mer lika djur”? Så kanske inte alltför mycket ”mänskliga förmågor” kan förväntas från dem?)

 4. An Islamist is applying his body full of bombs. Hi is running into a school and blow 39 kids to death. Pretty much at the same time another taliban blows a hospital emergency room and kills 19 people. Doctors, nurses and patients lose their lives! AT THE SAME TIME AN MUSLIM ARE SITTING ON A PLANE TO NORWAY TO SEEK ASYLUM.. Be aware!! Prevent!! Unite for the future!!

 5. Haillo! Listen everybody.. somebody did a mistake.. A THOUGHT WENT VERY WRONG! Ask yourself this question: What would you say if a taliban killed those people instead? Would we declare a war against ISLAISM? Would ISLAISM declare war against us? This question is very important! We was not ready against what just happened, but we have to be ready in the future against similar actions! Somebody did a mistake! Let us not make the same mistake!! Reunion!!

 6. Rasist, Pro israel, sionist eller Islamist!! Detta enda vi kan säga med säkerhet är att vi ALLA måste medge att vi människor, har varit, är och förblir dem mest primitiva varelserna som existerar. Om någonting kan hända så kommer det också att göra det, det är bara en fråga om tid. Jag är en mycket dum o primitiv individ, men jag är så pass smart att jag inser det.. Må väl 😉

 7. @ ateist
  Nej, den slutsatsen kan man dra utifrån hans manifest och vad han skrivit på document.no.
  Han kanske inte var Sionist, men Israelvän är han. Tyvärr! (klart man hellre vill att han skall vara nazist) Det vore oxymoron, men det är det inte just därför att han inte är rasist / nazist. Enkelt.

  Från document.no
  ”Primærdoktriner:

  Kritisk til multikulturalisme (Anti-kulturmarxistisk)
  Anti-rasistisk
  Pro FrP (kanskje Høyre)
  Pro Israel (+ støtte til Armenia, kristne Koptere/Maronitter/Assyriere, kulturkonservative Indere, støtte til opprettelse av en kristen stat Biafra, Sør Nigeria og støtte til opprettelsen av en kristen stat i Sudan, støtte til Russlands/Thailands/Filipinenes/Kinas + kamp mot Jihad)
  Anti-FN
  Anti-EU
  Kritisk til kulturmarxistiske medier (alle)
  Pro fri marked
  Pro kristelig”

  ”I alle tilfeller, vi er ikke i en situasjon der vi kan velge og vrake partnere. Vi må derfor sørge for å påvirke andre kulturkonservative til å komme på vår anti-rasistiske/pro-homser/pro-Israel linje. Når de når denne linjen kan man ta det til neste nivå.”

  ”Ideologien multikulturalisme (kulturell marxisme) er en anti-Europeisk hatideologi som har som formål å ødelegge Europeisk kultur, identitet og kristendom forøvrig. Jeg sidestiller dermed multikulturalisme med de andre hatideologiene: nazisme (anti-jødisk), kommunisme (anti-individualisme) og Islam (anti-kafr).”

  ”Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå. Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag. Dette innebærer motstand mot multikulturalisme og Islamisering (på kulturelt grunnlag). Alle våre ideologiske argumenter baserer seg på anti-rasisme.”

  Från manifestet:
  ”The European Jewish, Buddhist and Hindu community has a right but also a duty to join in the fight against the Islamisation of Europe. I welcome and encourage all non-Muslim minorities to join us in this fight.”

  ”Israel is at the forefront of global Jihad. If Israel falls, then all the forces currently targeting Israel (Islamic Jihad, Hamas, Hezbollah, Muslim Brotherhood financed by Saudi, Iran etc.) will start to focus full heartedly on Europe.”

  I kort.. det är mycket dumt att avfärda honom som rasist eller nazist. Precis som bloggaren säger, det krävs andra argument, den här personen kommer börja förknippas med Israelstöd.

 8. Anders Behring Breivik var ikke nazist, men han var høyreekstrem som så på seg selv som tempelridder og Europas frelser. Han kan ikke kalles for norsk najsonalist,da han kjempet for at Europa skulle beholde sin kultur uten innflytelse fra islam.
  Han legger skylden på nazister for at Europa er blitt det det har litt, og skriver at hadde vi ikke hatt nazister og dets historie såå hadde Europa hatt sterkere egen identitet og ikke etterligne muslimer.

  Her er en som har forsket på dette i mange år.
  http://oyvindstrommen.be/2011/07/23/kven-er-terroristen/

 9. Påstående om ..en starkt uttalad sionist..’
  är lånad från en nazist sajt nationella.nu –
  Vilket sänker trovärdigheten.

  Breivik är inte sionist utan en vit arisk racist.
  En nordisk nationalist kan INTE vara sionist..Det är oxymoron,
  Du blandar ihop två olika saker.
  Man behöver inte vara ’en stark uttalad sionist’ för att vara pro-israel.

 10. Bra analys, att kalla honom nazist håller inte om man ska framstå som seriös. Han trodde inte ens på ”raser”. ”On a different note, Racial Conservatism is dead and should not IN ANY WAY be linked rhetorically to Cultural Conservatism (Racial Conservatism died in WW2).” är ett talande citat. Nazistsidan nationell.nu har skrivit en del om det. Han verkar vara en ren galning.

 11. Än så länge har jag bara lite snabbt kollat igenom hans manifest, men det jag har sett är att han pratar mycket om att raser inte ska mixa med varandra, att den nordiska rasen med blå ögon och ljus hy är utdöende och att man måste vidta åtgärder för att rädda den nordiska rasen.

  Han använder samma språk som nazisterna gjorde. Sen att han förnekar att han är en nazist spelar inte så stor roll. Om han pratar som en så är han en.

  Han är dessutom en starkt uttalad sionist och pro-Israel och uppmanar människor att slås tillsammans med Israel och sionister mot alla antisionister.

Kommentarer är stängda.