Coop Väst

Idag var det stämma i KF Väst på Svenska Mässan i Göteborg. Jag var där tillsammans med många pro-israeler, men tyvärr hade ännu fler anti-israeler hittat dit.

Frågan gällde om KF Väst ska bojkotta varor från områden som anses ”ockuperade” av Israel eller tom. varor från själva Israel. Tre motioner hade inlämnats, med i huvudsak detta innehåll. Se denna bloggning för länkar och mera detaljer.

Där höll jag ett litet anförande i vilket jag yrkade på att stämman skulle avslå dessa anti-israeliska motioner. Två andra talare yrkade på samma sak. Men tyvärr blev det inte så. Motionerna skulle enligt stämman ”anses besvarade”. Alltså inget bifall denna gång. – Detta får väl ändå anses som en positiv utveckling jämfört med förra året, då stämman häpnadsväckande nog biföll anti-israeliska motioner från delvis samma personer som nu motionerat. Det var i denna häpnad som jag komponerade bilden ovan.

Här är vad jag ungefärligen sade mot slutet av mitt anförande idag:

Israel befinner sig för närvarande under angrepp från alla dem som inte anser att den judiska staten överhuvudtaget har rätt att existera. Hamas, som styr i Gaza, Hisbollah som sitter i regeringen i Libanon, och den palestinske f.d. presidenten Mahmoud Abbas’ rörelse al-Fatah har alla som uttalat mål att utplåna Israel. Samma som Irans ledning för övrigt. Syrien hjälper till. Nyligen stoppades ett fartyg på väg från Syrien med vapen tillverkade i Iran, som var på väg till Hamas i Gaza, för att sättas in i Hamas folkrättsvidriga angrepps- och utplåningskrig mot Israel.

Att i detta läge, när Israel angrips på alla sätt kan dessa motioner till dagens stämma inte ses som något annat än ytterligare ett angrepp på Israel. Det är ett vansinne, som KF Väst inte borde stödja.

Förra året biföll stämman tyvärr några motioner med liknande innehåll som de som vi nu har att ta ställning till idag.

Styrelsen har bland annat med hänvisning till att KF:s centrala stämma senare i vår ska ta ställning till föregående års motioner, föreslagit att årets motioner ska anses besvarande.

Jag anser att detta inte är tillräckligt.

Dagens stämma bör besluta att avslå årets motioner. På det viset skickar vi ett budskap till KF:s centrala stämma att KF Väst inte längre står bakom föregående års motioner, som uteslutande utgör orättvisa angrepp på Israel, något som KF inte ska ägna sig åt.

Jag yrkar alltså att stämman ska besluta att avslå motionerna 2, 3 och 4.

Men så blev det som sagt var tyvärr inte. Nu är vi alla spända på att se vad KF:s ”centrala” stämma ska anse om bojkotten av Israel. Den stämman kommer att avhållas den 19 April i år.

Den kommer nog att bli ganska avgörande för många pro-israeliska medlemmars fortsatta medlemsskap i, eller utträde ur, KF …

Ett svar på ”KF Väst och antisionismen”
  1. Det vore intressant att veta hur många israeliska araber som skadas av denna helt idiotiska bojkott, de är ju trots allt 20% och många arbetar inom jordbruk.

Kommentarer är stängda.