Transumt ur vittnesförhör med Johannes Wahlström (heter egentligen Johann Wahlström) den 20 september 2010 i ärende 0201-K246336-10 vid Polismyndigheten i Stockholms län:

Eh, men, eh, tanken var att, eh, har för mig att han heter Peter Wiederud tror jag, han som är, var ansvarig där på Broderskapsrörelsen. Eh, han och … och jag och en journalist som heter Donald Boström, vi var de som eh, hade haft kan man säga alla de ursprungliga kontakterna med, dels med Julian men dels med de från Broderskap också.

Källa: Häktningspromemoria. (pdf)

Julian AssangeDet där förhöret ägde ju rum i anledning av misstanke mot Julian Assange (t.h.) för sexualbrott. Av pietetsskäl har jag utelämnat ett namn och ersatt det med tre prickar, men om du är väldigt nyfiken, kan du nog förstå vilket namn som egentligen står där genom att exempelvis titta här.

Johannes WahlströmNå, sexbrott eller ej så är det intressant att från hästens mun, dvs. Johann(es) Wahlström (t.v.) här få besked om vilka i Sverige som har haft de ”ursprungliga kontakterna” med Assange. Det är alltså dels Wahlström själv, dels Donald Boström, som år 2009 av Honest Reporting fick den föga smickrande utmärkelsen ”årets mest oärliga reporter” till följd av sitt misstänkliggörande av Israels försvarsmakt för organstöld. Dels är det Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen, som enligt egen uppgift är ”lite rödare” men även ”lite grönare” (islamistiskt grön då kanske?). Dessutom anordnade ”rörelsen” det seminarium som var den – om uttrycket tillåts – ”utlösande” faktorn till Assanges Sverige-besök.

Peter WeiderudOm man nu funderar på ifall det finns någon gemensam nämnare mellan Wahlström, Boström och Weiderud (t.h.), utöver att de av någon anledning haft ett särskilt intresse av att knyta kontakter med Julian Assange, så behöver i vart fall inte jag fundera särskilt länge. Den gemensamma nämnaren är sannolikt: antisionism – eller kanske till och med något ännu värre.

Donald BoströmVad Boström (t.v.) bidragit med har jag redan nämnt. Wahlström kan du läsa mera om här. En artikel av Wahlström har av bl. a. Heléne Lööw ansetts innehålla ”alla typer av element som återfinns inom klassisk antisemitisk konspirationsteori”. Han är numera Wikileaks ombud i Sverige och hans far, antisemiten Israel Shamir är Wikileaks ombud i Ryssland. Detta har jag bloggat om här. Och Broderskapsrörelsen, ja de tycks ju gilla både det Kommunistiska partiet och Hamas. Läs här.

Jag undrar varför Julian Assange trivs i detta sällskap.

Jag undrar också varför hans ursprunglige advokat, Leif Silbersky, som är jude, blev utbytt.

Till slut tillåter jag mig, efter att ha läst häktningspromemorian, att rent parentetiskt notera att det inte endast är Wikileaks som läcker, utan även kondomer i vissa fall. Frågan varför det är så, överlåter jag åt Statens kriminaltekniska laboratorium m. fl. potentater att besvara.

Länk: Magnus Ljunggren i Expressen.

Ett svar på ”Transumt ur polisförhör med Johannes Wahlström”
  1. Man känner igen Edomiter (ättlingar till Esau) genom deras hat för Israel (ättlingar till Jacob.) Det finns gott om Edomiter i Sverige och Israel samt annorstädes. Vi kallar dem för själv hatande individer. Hatet är är omkring 3750 år gammalt.

Kommentarer är stängda.