Terrorbombaren på Bryggargatan i Stockholm misslyckades i sitt uppsåt. Det var endast han själv som strök med. En ganska lyckosam utgång på ett terrorangrepp som hade kunnat drabba mången oskyldig svensk.

Det blir då lite stötande att lyssna till statsminister Fredrik Reinfeldt, som säger att ”det är viktigt att slå fast att detta är både oönskat och oacceptabelt det som har skett”:

Statsministern har säkert sin egen vällovliga agenda, men enligt min uppfattning var det tvärtom högst önskvärt och minst sagt acceptabelt att en terrorist dog för egen hand innan han hunnit skada och döda svenskar.

Från statsministern hörde man tyvärr inte heller ett ljud om att det möjligen, och som det senare visat sig, säkerligen var den islamistiska politiska ideologins terrorbejakande krafter som givit sig till känna, och detta i ingenting mindre än ett angrepp på Sverige!

Nå, idag har i alla fall EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson på ett välgörande sätt låtit sig avhöra på Brännpunkt i SvD. Annars tiger regeringen som muren om terroristens bevekelsegrunder.

Men fakta talar annars starkt för att den islamistiske terroristen har inspirerats av al-Qaida och av något som kallar sig den ”Islamiska staten i Irak”. En mycket våldsbenägen organisation, som utgör ett instrument för al-Qaida i Irak.

Terroristen tycks också ha stått i kontakt med medbrottslingar. Bland annat har en kommunikationsradioapparat påträffats bredvid hans döda kropp på Bryggargatan. Läs här.

På islamistiska hemsidor anges att ”Stockholm kommer att bli ett nytt mål för vår jihad”.

Då finns det all anledning att hålla med Ulf Nilson som i Expressen skriver följande:

Det finns naturligtvis ingen risk att de militanta muslimerna lyckas i sin avsikt: att islamisera Sverige (och tvinga kvinnorna att bära slöjor som bevis på sin totala och omänskliga underkastelse).
Nej, omvända blir vi inte. Däremot finns det risk att vi får uppleva fler och värre terroristdåd. Alla islamister är inte lika klantiga som han som sprängde sig själv i närheten av Drottninggatan. Blod kommer att flyta.
Eländet har bara börjat. Tid att vakna, att förstå att Sverige är sårbart – och väl värt att försvara…

Så är det. Sveriges och västerlandets demokrati och frihet är mycket väl värd att försvara – såväl i Afghanistan som på hemmaplan – mot den totalitära islamismens angrepp.

När Storbritannien angreps under det andra världskriget av en annan totalitär rörelse, nazismen, var premiärministern Winston Churchill inte sen att göra detta kristallklart: Vi ska aldrig kapitulera!

Jag tror att många nu efterfrågar uttalanden med liknande innebörd från Sveriges regering. Men det enda vi ser är Birgitta Ohlsson på Brännpunkt i SvD.

Bra, men inte gott nog. Mer behövs för att bekämpa ”den islamiska statens” angreppskrig mot västerlandet, mot Israel, mot demokrati och frihet i Afghanistan, i Irak och – i Sverige!

Jag noterar slutligen, att Säkerhetspolisen har utkommit med en skrift i detta ämne. Den kan du ladda ned härifrån (pdf). – Jag avser återkomma till den senare.

Länk: Merit Wager.

3 svar på ”Islamismen i Sverige måste bekämpas – vi ska aldrig kapitulera!”
  1. Ytterligare en raketattack från Gaza idag som man nämner ett ljud om i svenska tidningar.

  2. En ledare av Winston Churchills kaliber måste finnas någonstans. Bort med fjäskande politiska barnrumpor.

Kommentarer är stängda.