Via den utmärkta bloggen MXp har jag på nytt fått korn på intressant material, väl värt att återge, till belysande av vad vissa muslimer, och vissa TV-bolag finner anledning att uttala och förmedla rörande judarna. De har inte mycket gott att säga, desto mera ont.

MXp kallar detta för arabisk anti-semitism, men eftersom åtminstone ett inslag återger en iranier som talar på samma tema – iranier är inte araber – så är det nog snarare fråga om muslimsk-islamistisk än om renodlat arabisk antisemitism. En företeelse som jag brukar kalla islamonazism.

Filmen återger på det hela taget sådant som endast kan betecknas som – avskyvärt.

New Trends in Arabic Anti-semitism from Henrik Clausen on Vimeo.