Jag fick en julhälsning från barnen i Sucre, Bolivia:

Sucre

Som du ser önskar de att man ska visa solidaritet med sina grannar.

En önskan som kan riktas inte minst till Hamas och Hisbollah. Hittills har de inte visat någon enda tillstymmelse till solidaritet med sin granne Israel. Tvärtom.

Men barnen i Bolivia, de vet vad som gäller, precis som de flesta andra solidariska och anständiga människor.

Stöd SOS-barnbyar. Klicka på länken i högerkolumnen och visa din solidaritet du också.

God Jul!