Jag återger här ett pressmeddelande idag från Israels ambassad i Stockholm

I fråga om de uppgifter angående rättsläkaren Dr Yehuda Hiss verksamhet under 90- talet som diskuterats de senaste dagarna i media, är det viktigt att framhålla följande.

Avslöjandet av begångna oegentligheter gjordes av de anhöriga till en avliden israelisk soldat och historien uppdagades i slutet på 90-talet och fick till följd att en utredning tillsattes 2002 och 2004 fick Dr Hiss lämna sin tjänst som högste ansvarig vid institutet.

Debatten som följde resulterade i att regelverken rörande organdonationer skärptes gjordes tydligare. Israel idag är det enda landet i Mellanöstern där det är förbjudet att köpa och sälja organ.

Att människor med politisk agenda försöker använda Dr Hiss agerande som bevis för att Donald Boströms insinuanta anklagelser på Aftonbladet Kultur (2009-08-17) skulle vara korrekta är djupt ohederligt. Den alltid känsliga frågan om vilken typ av samtycke som skall krävas för att använda avlidna personers organ till transplantation eller forskning är naturligtvis något helt annat än befängda påståenden att palestinska män ”ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats”.

Detta fall visar hur den israeliska pressen rapporterade, en oberoende kommitté utredde, politikerna stiftade lagar för att motverka framtida Dr Hiss, för så fungerar det israeliska samhället.

Israel är alltså en rättsstat i lika hög grad som Sverige. Boströms antydningar om att israeliska armén tagit inre organ ur palestinier som skjutits i bröstet var absurda, något som fastslagits här.

Boström skriver om misstanken att palestinier ”fångats in, och som i Kina och Pakistan ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats”. Angående den döde Bilal skriver Boström: ”plötsligt stod det klart för de få närvarande vilka övergrepp han utsatts för. Bilal var långt ifrån den förste som begravdes uppskuren från buken upp till hakan och spekulationerna om avsikten hade tagit fart.”

Man kan även notera vad Boström inte skriver om, men vad han som god journalist med intresse för frågorna givetvis måste ha känt till, nämlgen det som står i ambassadens pressmeddelande, om Yehuda Hiss och hans oegentligheter, om att Hiss fick lämna sin tjänst, om att regelverket ändrades och om att saken var avgjord redan år 2004.

Men Boström skrev inte om detta, antagligen därför att han hade en agenda som gick ut på att demonisera Israel, inte att berätta om sanningen.

Boström är alltså väl förtjänt av ”utmärkelsen” som årets mest oärliga reporter.

Länkar: Donald Boströms artikel i Aftonbladet, Världen Idag, Henrik Bredberg i Sydsvenskan, Studio Ett.

6 svar på ”Israels ambassad om organstölderna”
 1. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

  Hiss har ju berättat om att de tog organ från skjutna, så det kan ju inte vara omöjligt.
  Om det här nu var allmänt känt redan 2004 (efter att Bilal i artikeln ”obducerades”) så kunde väl Israel eller dess apologeter gått ut med det direkt? Varför låtsas som att det inte kunde förekomma?

  Det som man nu påstår för att slippa göra en pudel ökar ju bara på dumheterna. Istället för att bara blankt erkänna så börjar man påstå att det inte alls var på sätt som Boström aldrig påstod att det var. Men det har ju ingen annan än apologeterna heller pratat om.

 2. Intressant att du går ut med ambassadens synpunkter, nyttig idiot mao.

  Har man utrett hur många palestinier som mördats för att komma åt deras organ?

  1. Olle, jag har inte sett att någon annan än jag ännu publicerat ambassadens uttalande eller ens hänvisat till det. Så ur den aspekten tycks det ha varit nyttigt att göra det. Fast du kanske tycker att vad Israels regering anser, det är ingenting som svenskarna bör få reda på?

 3. Märkligt med denna rädsla för att visa på de förbrytelser Israel gör sig skyldigt till som nation. Allt måste förnekas. Det är ett hälsosamt tecken när det man vågar erkänna de svarta avsnitten i ett lands histora. Först då kan man få respekt…

  Tyvärr verkar det inte vara på väg från ansvarigt håll. En ursäkt till Donald Boström – och inte minst det palestinska folket – är på sin plats!

 4. Isreal krävde ursäkter o annan idioti från sveriges regering. Om det är så det ska gå till (vilket det givetvis inte ska) så borde Israel nu be om ursäkt istället men det lär aldrig ske. En rättsstat? Ett skämt snarare.

 5. Du skrev själv att ”anklagelsen om organstöld är absurda” sluta, du skjuter dig bara själv på foten. Familjens oro var befogad en undersökning likväl. Be om ursäkt istället.

  Artikeln kanske inte var helt opatisk men om du fick som du ville skulle den aldrig ha fått komma ut vilket knappst ha gynnat offren i den hära hemska historien. Känner du ingen medlidande med offren?

Kommentarer är stängda.