Här, här och här finns länkar till hans snillrika tankar.

Ahtisaari skäms påstås det, nämligen för att ”inte det internationella samfundet har löst konflikten i Mellanöstern.” Om den politiska viljan fanns i USA och EU skulle Palestinafrågan kunna lösas, menar han.

Jag trodde för min del att saken var en fråga för de närmast sörjande, det vill säga Israel och ”den palestinska entiteten”; ingenting som Ahtisaari måste skämmas över eller anklaga USA och EU för. (Att han inte ens nämner FN är också en händelse som ser ut som en tanke. För FN har ju inte gjort och lär inte kunna göra särskilt mycket.)

Dessutom menar han tydligen att problemet i Afghanistan inte löses genom fler trupper. ”– Kanske måste vi någon gång erkänna att vi måste tala med talibanerna, de moderata krafter som alltid finns i olika länder. Det samma gäller Hamas i Mellanöstern. – Man kan inte säga att vi uppmuntrar människor att ha ett val, och sedan när valet, som anses vara ett relativt fritt och demokratisk, säger vi att ”tyvärr, fel människor vann”. Det är mer en fråga om vårt förtroende, säger Martti Ahtisaari.”

Det skall talas med än den ene än den andre. Är talibanerna ”moderata krafter” som det bör talas med? ”Det samma gäller Hamas”, påstår han tydligen. Vad tjänar att tala med Hamas? De ber väl inte på sina bara knän om att få samtala med USA, EU och Israel? Har någon hört talas om det? Nej, det är helt andra saker de ber för, nämligen Israels utplåning, vilken entydigt inte lär frammanas genom samtal, utan genom krig och våld. Detta står i deras egen stadga. Där kan man nämligen läsa följande:

Från tid till annan kallar man till församlandet av en internationell konferens för att undersöka sätt att lösa (den palestinska) frågan. En del accepterar och andra avvisar idén, av den ena eller andra orsaken, med en eller annan föreskrift för att gå med på att samla konferensen och att delta i den. Med kännedom om de parter som konferensen består av och aktuella attityder gentemot muslimska problem, så anser inte den Islamiska Motståndsrörelsen [dvs. Hamas] att dessa konferenser är kapabla att genomföra de krav, återställa rättigheter eller göra rättvisa åt de förtryckta. Dessa konferenser tjänar endast som medel att insätta de otrogna i muslimernas land som skiljemän. När har otrogna förmått ge rättvisa åt de troende?

Det finns ingen lösning på den Palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden.

(Källa: http://www.sapereaude.se/hamas.html)

Hamas vill alltså entydigt inte insätta otrogna amerikaner och européer som ”skiljemän”; konferenser är ”fåfänga strävanden”. Varför skuldbelägger då Ahtisaari sig själv, USA och EU när det är Hamas som inte vill tala?

Inget snack om saken alltså – både bildligt och bokstavligt!

Som det heter i Artikel 8 i samma dokument:

Allah är [rörelsens] mål, Profeten dess föredöme, Koranen dess konstitution; Jihad är dess väg och döden för Allahs sak är den mest upphöjda av dess önskningar.

Och att Ahtisaari gnäller om att vi anser att ”fel människor vann” valet i den palestinska ”entiteten” och anser att det är en fråga om ”förtroende”, vad menar han då? Menar han att rätt människor vann, eller att det inte spelar någon roll vem som vinner ett val, blott valet genomförts på ett riktigt sätt?

Demokrati står för mycket mer än förmågan att vid ett tillfälle genomföra ett rättvist val. Efter att de vunnit valet har Hamas genomfört vad som närmast är att betrakta som en statskupp i Gaza. En sådan åtgärd tillhör definitivt inte demokratins principer.

Vilket förtroende bör vi då egentligen ha för Hamas, som alltså inte drar sig för att åsidosätta demokratins principer samt menar att Israel skall utplånas genom jihad och som dessutom kategoriskt avvisar just samtal? Kanske ändå inte så stort som Ahtisaari tycks anse i alla fall?

Martti Ahtisaari må ha vunnit ett Fredspris. Om det hade funnits ett demokrati- och ett frihetspris – vilket det borde finnas! – hade han inte varit i närheten av att vinna något sådant, åtminstone inte att döma av de ovan refererade uttalandena.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

2 svar på ”Martti Ahtisaari spekulerar”
  1. Ja, han har skämt ut sig, men i det svenska mediaetablissemangets ögon är han nog en modig sanningssägare. Nog är det märkligt att man verkar oförmögna att begripa att utplånandet av Israel är en religiös plikt för Hamas och andra islamister. Och religiösa övertygelser – som dessutom har klart stöd i de heliga skrifter man bygger sin tro på – förhandlar man inte om.

Kommentarer är stängda.