I tidningen Kommunalarbetaren finns en slags recension av en ny bok om Gaza, författad av Mia Gröndahl. Boken heter Gaza Graffiti – Budskap om kärlek och politik, och verkar mest handla om vad Peter Weiss en gång kallade Motståndets estetik. Fast den gången var det motståndet mot nazismen som kampen gällde. Nu gäller det kampen mot Israels existens.

Recensionen innehåller flera schabloner som nyttiga idioter ofta använder för att ursäkta inte minst den islamonazistiska terrororganisationen Hamas’ angrepps- och utplåningskrig mot Israel.

Huruvida artikelförfattaren Catarina Johansson Junttila – eller Mia Gröndahl själv – är en nyttig idiot eller en slugt beräknande antisionistisk Hamas-anhängare ska jag låta vara osagt. Men redan det att vilja utge en bok i ämnet och att vilja recensera den på ett så okritiskt sätt väcker misstankar om det senare. Journalister är oftast inte idioter.

Utplåningskriget mot Israel kallas i artikeln i vart fall för ”motstånd”. Johansson Junttila använder alltså precis samma ord som Hamas-terroristerna själva använder för att beskriva sitt folkrättsvidriga angreppskrig. En av de döda Fatah-krigarna i detta anfalls- och utplåningskrig kallar hon ”martyr”, som om hans deltagande i detta krig vore någonting hedervärt, när det tvärtom är avskyvärt.

Gröndahl citeras, och hon kallar förhållandet mellan Fatah och Hamas för ”spänstig konkurrens”. Men att försöka övertrumfa varandra i angrepps- och utplåningskriget mot Israel – Fatah erkänner inte heller Israel – är knappast något som kan kallas spänstigt – om man inte tycker att det allra spänstigaste är utplånandet av Israel.

Kommunalarbetarna är inte heller idioter. De kan säkert genomskåda de islamonazistiska slagorden.

En sak är klar: Det är Israel som står för motståndskampen, inte Hamas eller Fatah. Påståenden om motsatsen är endast propaganda. Denna gången publicerades propagandan i tidningen Kommunalarbetaren.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 svar på ”Kommunalarbetaren och Motståndets estetik”
  1. Digital solutions present an opportunity to address certain unmet needs in prevention or management of adverse events in patients with cancer including 1 increased communication between patients, providers, and their communities 18; 2 education of patients and caregivers; 3 integration of standard clinical assessments with PROs measured during routine clinical practice; 4 help of patients in monitoring their respective conditions 18; 5 improved patient empowerment and self management; and 6 improved evidence from clinical trials on the basis of PRO endpoints in studies evaluating anticancer treatments and prospective evaluations of supportive care interventions and real world efficiency of care for cancer patients where to buy cialis online forum J Pharm Sci 2007; 96 9 2224 2231

Kommentarer är stängda.