1. Hamas har vunnit en del val på Västbanken/Judéen-Samarien – igen. Låt se hur länge Abu Mazen klarar sig kvar. Hamas har legat lågt på terrorfronten sista tiden, och Kassam-beskjutningarna har minskat. Deras nazistiska taktik har så långt visat sig fruktbar. Parallellen med Tyskland är klar. Nazisterna där kom också till makten på demokratiskt sätt. Men eftersom Hamas mål är att utplåna Israel, inte att vinna demokratiska val, lär deras taktik när de väl kommit till makten bli den Hitler använde: krig. Och deras öde lär bli Hitlers: ”Undergången” – för att citera titeln på en aktuell film. Frågan är blott hur många palestinska araber som ska dö förgäves innan dess – och hur många judar?

2. Hisbollah i Libanon använder sig f.ö. av s.k. ”hitlerhälsning”. Detta enligt följande foto. Frågan är: Varför då? Det mest näraliggande svaret är väl att det beror på att de faktiskt är nazister. Någon däremot?

Hisbollah

3. Dmitri Vasserman granskar TT. Se länk här. Det verkar som om TT i sin rapportering både förvanskar andra nyhetsbyråers ”telegram” samt också lägger till egna synpunkter, i synnerhet gällande arabernas konflikt med Israel. Jfr. denna länk. Dagens Nyheter och Metro har f.ö. sagt upp samarbetet med TT. Det framstår som ett ganska bra beslut.

4. Slutligen är frågan för dagen varför man aldrig i svenska media får höra/läsa, att Hamas m.fl. nazister faktiskt är terrororganisationer – t.ex. enligt EU. T.ex. framgår TT:s nyspråk här. Så, om vi söker klarspråk i stället för nyspråk får vi nog leta annorstädes – än hos svenska media alltså.