Nu har också Yassins efterträdare som terrorgeneral, Rantisi, ”mördats” enligt dagens utsändningar i svensk s.k. ”public service”. Men Hamas krigar ju fortfarande? En soldat i krig mördar inte fiendens soldater. Man frågar sig i vems tjänst svenska massmedia står. Knappast inte i ”publikens” tjänst, möjligen i Hamas tjänst, avsiktligt eller oavsiktligt. – Rantisi hade tydligen inte tillräckligt allvarligt begrundat sin belägenhet. Det blev hans död. Nästa terrorgeneral vågar, sägs det, inte ens träda fram med sitt namn. Hur kan man bedriva ett krig med en sådan utpräglad feghet? Kanske för att man förlorat alla krig man hittills bedrivit. Varför då fortsätta med ett så hopplöst projekt som detta krig?