Migrationsverkets generaldirektör och den f.d. verksamhetsområdeschefen Eugène Palmér har nu anmälts till Justitiekanslern JK (men inte av mig).

Justitieombudsmannen JO konstaterande ju nyligen, att Migrationsverkets ledning faktiskt brutit mot grundlagen. Så nog borde det gå att åtala, till exempel för tjänstefel (ett grundlagsbrott måste väl vara ett tjänstefel?), och inte minst för förtal. Såväl generaldirektören och Palmér, men även rättschefen Mikael Ribbenvik har ju ljugit om mig i bl. a. Dagens Nyheter och Göteborgs Fria Tidning och radioprogrammet ”Publicerat”.

Länk: Publicerat, P4 Göteborg.

Tillägg 2009-10-27: JK har, enligt P4 Göteborg, ställt sig bakom JO:s beslut, men beslutat att inte pröva ärendet eftersom JO redan gjort det. Värt att notera är i alla fall, att JK delar JO:s uppfattning att omplaceringen av mig var ett grundlagsbrott.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,