Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hör till dem som rapporterar om landshövdingens på Gotland sorti från sitt ämbete.

Den ansvarige ministern Mats Odell förklarar orsaken så här i DN:

De mycket olyckliga uttalanden hon gjort har skapat oro och svårigheter till att skapa fortsatt förtroende, det kommer inte fungera för henne att fortsätta som myndighetschef

Vad hon sagt och gjort var ju bland annat att hävda att chefer och ägare i större företag skulle behandlas annorlunda än ”vanligare” människor. Dessutom har hon ju fattat beslut just i den riktningen, vilket väckt en del berättigat uppseende.

Generaldirektören för Migrationsverket heter ännu Dan Eliasson och är myndighetschef han också, precis som Samuelsson var tills helt nyligen.

Han har i samma tidning, Dagens Nyheter, spridit lögner om mig. Jag har avskedats från Migrationsverket på grund av att jag använt mig av min grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet. I synnerhet har innehållet i denna blogg och mitt ställningstagande för Israels rätt att existera använts mot mig. Detta framgår tydligt av handlingar som Migrationsverket självt åberopat inför Mölndals tingsrätt. Trots detta säger Dan Eliasson i Dagens Nyheter, att jag inte omplacerades på grund av mina åsikter: ”det beror inte [på] hans åsikter utan på hans bristande förmåga att vara chef”, säger han.

Men detta är alltså en lögn, som genom att den sprids i pressen torde utgöra förtal och tjänstefel och därtill vara ett grovt brott om en åklagare skulle få bedöma saken. Eliasson har ju uttalat lögnen i tjänsten under myndighetsutövning och lögnen har fått stor spridning. Det är dessutom ett grundlagsbrott att ingripa mot mig på grund av mina åsikter och att jag yttrar dem offentligt.

Den ansvarige ministern i detta fall, Tobias Billström, har dock ingen aning om dessa oegentligheter och ”mycket olyckliga uttalanden”. Läs t. ex. här. Kanske läser man inte Dagens Nyheter i regeringskansliet, vem vet.

Samuelsson fick gå för att hon i grunden tillämpat lagen om strandskydd på ett sätt som anses olämpligt men inte olagligt. Eliasson sitter dock kvar trots att han inte lyft ett finger för att förhindra att jag, vilket framgår av Mölndals tingsrätts dom, i vilken beslutet upphävdes, olagligen avskedades på grund av att jag utnyttjat min grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet. I stället har han mage att lögnaktigt påstå, att ingripandet berodde på andra orsaker!

Grundlag gäller före och har högre status än allmän lag – såsom lagen om strandskydd. Men när vi betraktar hur regeringen agerat i dessa två fall så finner man att regeringen i realiteten tolererar grundlagsbrott av Eliasson men inte olämplig tillämpning av den allmänna lagen om strandskydd. Helt och hållet bakvänt kan man tycka. Det bör finnas större anledning för regeringen att verka för att upprätthålla tilltron till och myndigheters rätta tillämpning av grundlagarna än av andra lagar om man nu tycker att man måste välja. Men här agerar alltså regeringen tvärtom.

Regeringen silar mygg och sväjer kameler alltså. Jag undrar vad för hållhake Eliasson har på regeringen/Billström.

Läs mer om mitt fall här och i min artikel på Newsmill.

Länk: SvD.

Tillägg 2009-08-05: Enligt pressmeddelande från Mats Odell ”har uttalanden som Marianne Samuelsson gjort skapat osäkerhet kring hur hon ser på vissa grundläggande principer”.

Det finns som du ser vissa uttalanden även från Dan Eliasson som i minst lika hög grad skapat osäkerhet, t. ex. rörande hur han ser på sanningsprincipen, som borde vara ganska grundläggande för en lojal statstjänsteman att hålla sig till. Eliasson tycks tyvärr vägledas av andra principer. Billström tycks anse det helt OK. Och då frågar man sig om Odell och Billström i sin tur vägleds av olika principer. Samuelsson kanske skulle ha klarat sig kvar om Billström varit hennes chef?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,