Talibanerna har enligt Expressen sagt sig ligga bakom angreppet på svenska och finska styrkor i Afghanistan, ett angrepp som ledde till att tre av talibanerna dog och några skadades. Svenskarna och finnarna segrade och förblev oskadda.

Talibanernas mål är att förmå icke-muslimska trupper att lämna det muslimska landet Afghanistan. De otrognas trupper får icke befinna sig på muslimskt land, nämligen. Talibanerna lyckades få de sovjetiska trupperna att lämna en gång. Bör då svenskarna, amerikanerna m. fl. bli kvar?

Enligt islamismen, en politisk ideologi som talibanerna – och al-Qaida som också finns i Afghanistan – bekänner sig till, kommer svenskarna, amerikanerna m. fl. från ”krigets hus”, dar al-harb, dvs. från icke-muslimska länder, sådana länder vars medborgare enligt islamismen skall bekrigas till dess de underkastar sig den islamiska lagen – eller dör.

På samma sätt skall Israel, ett icke-muslimskt land som därtill haft fräckheten etablera sig på ett en gång muslimskt land, enligt Hamas och Hisbollah bekrigas till dess israelerna underkastar sig den islamiska lagen – eller dör. Bör då israelerna bli kvar?

Motståndet utgörs i båda fallen av olika islamistiska rörelser. Hela världen skall enligt dem, antingen frivilligt eller genom krig, ovillkorligen underkasta sig den islamiska lagen. Detta hot riktar sig alltså inte bara mot Afghanistan, USA och Israel, utan även mot Sverige – och hela världen.

Vad är det som försvaras? För USA:s del är det givetvis rimligt att de på plats i Afghanistan röjer upp bland Al Qaida, som gjorde sig skyldiga till angreppet mot USA den 11 september 2001, och som hade och har sina baser i Afghanistan. Syftet är naturligtvis att förhindra framtida attacker mot USA. Naturligtvis ska amerikanerna bli kvar till dess jobbet är avslutat, hotet slutligen avvärjt och eliminerat.

Den demokratiska staten Israel försvarar själva sin existens som den enda judiska staten på jorden, den enda stat vars själva existens är hotad. Naturligtvis skall israelerna bli kvar. Israel har rätt att existera.

Bör då svenskarna stanna kvar i Afghanistan? Vad försvarar svenskarna?

Svenskarna tillhör, tillsammans med soldater från väldigt många länder, ISAF, dvs. International Security Assistance Force. Deras hemsida finns här. Styrkans uppgift är att

assist the Afghan government “in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas, so that the Afghan Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can operate in a secure environment.”

ISAF is a coalition of the willing – not a UN force properly speaking – which has a peace-enforcement mandate under Chapter VII of the UN Charter.
Källa

Man noterar här att ISAF har ett mandat att ”framtvinga fred”. Vilken fred?

Islamismen erkänner ingen fred med ”krigets hus”. Fred förekommer bara i ”islams hus”, dar al-Islam. Att då otrogna soldater från krigets hus skulle kunna framtvinga fred i islams hus verkar alltså ganska osannolikt utifrån islamistiska utgångspunkter.

Man måste dock beakta, att långt ifrån alla afghaner är islamister. Om svenskarna, tillsammans med de andra ISAF-styrkorna, lyckas vinna de icke-islamistiska afghanernas ”hearts and minds”, och visa fasthet mot talibaner och al-Qaida, så minskar därigenom det islamistiska hotet mot Afghanistan men även mot omvärlden, en omvärld där även Sverige är beläget.

De svenska soldaternas uppgift i Afghanistan är alltså i grunden den samma som USA:s, och som Israels uppgift: Att rida spärr mot islamismens strävan till världsherravälde.

Sverige bör visserligen kunna försvaras även i Sverige, men det bästa försvaret består väl ändå i att slå fienden innan han hunnit landstiga, så långt bort från Sveriges kuster som möjligt.

Islamisternas vapen består förvisso inte enbart av kulor och krut. Många islamister har sannolikt redan landstigit, och de bedriver sitt krig på andra sätt, vid andra fronter.

Mohamed Omar tycks till exempel vara en av de redan landstigna. Han menar ju, att ”ingen står emot islam”, läs här.

Islamismen har dock motståtts vid flera tillfällen, som framgår av länken. Och igår gjorde svenska soldater ytterligare framgångsrikt motstånd.

Heder åt dem!

Och till finnarna: hakkaa päälle suomen poika/tyttö!

Carl Bildt är förresten numera ”försiktigt positiv” om utvecklingen i Afghanistan. Detta enligt Dagens Nyheter. Talibanernas utsikter till framgång i det afghanska presidentvalet den 20 augusti är enligt honom ”ytterligt begränsade”. Låter bra i och för sig, men vad bryr sig egentligen en taliban om val. Talibanerna söker nog främst framgång på krigsskådeplatsen, inte på ”valplatsen”.

I går blev de dock besegrade. Låt oss hoppas på och verka för många fler sådana talibanska och islamistiska nederlag, såväl på slagfält och ”valplatser” som i människornas ”hearts and minds”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på ”Samma motståndare i Afghanistan och Israel”

Kommentarer är stängda.