Roland Poirier Martinsson kallar i alla fall sin Timbro-rapport (pdf) om detta för just Mediernas krig – utan frågetecken. Han har undersökt rapporteringen kring det senaste Gaza-kriget i fyra svenska tidningar med avseende på eventuell ”bias” till förmån för den ena eller andra sidan. Hans slutsats är, att tidningarna, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet, återgav en ”Palestina-vänlig” snarare än en ”Israel-vänlig” bild av händelserna, men menar att detta inte har att göra med ett ställningstagande för den ena eller andra av de krigförande parterna.

Dick Erixon är av annan uppfattning:

Jag är helt övertygad om att redaktionerna från början tagit ställning: palestinier skulle utmålas som offer — och ingenting annat än offer — medan israeler skulle beskrivas som skurkar och mördare. Det var den förenklade dramaturgi som konsekvent genomfördes under dessa veckor.

Medierna kapitulerade från sin journalistiska profession och blev gråterskor åt ena sidan i en långvarig och mycket het konflikt. Man svek alla sina ideal. Man svek sina läsare. Man gjorde inte sitt jobb.
Källa: Se länk nedan.

Presentationen av denna rapport kan du betrakta här, i form av en film.

Bland de inbjudna till presentationen fanns Aftonbladets chefredaktör Jan Helin. Om man särskilt lyssnar på vad han säger på filmen, ligger slutsatsen nära, att denne man inte är någon Israel-vän precis.

Något ”Mediernas krig” är det alltså verkligen inte fråga om. Det är ett krig som gäller Israels rätt att existera. Aftonbladets Jan Helin tycks veta vad han vill. Bara lyssna på vad han säger!

Läs även MXp och Dick Erixon.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,