Risken är ju att den förvandlas till samma antisemitiska spektakel som Durban I. Läs mina bloggningar om detta här, här, här och här.

Regeringen tycks icke förty anse att Sverige ska vara med, att döma av vad som framgår här.

Där heter det bl. a. att:

Det tidigare utkastet till slutdokument har innehållit oacceptabla skrivningar om Mellanöstern och Israel liksom också om smädelse av religion och förslag till inskränkningar i yttrandefriheten. Viktigt att komma ihåg är emellertid att dessa skrivningar inte har förhandlats, eller accepterats, vare sig av FN, eller EU, eller Sverige. EU har från start betonat att om EU inte får gehör för sina synpunkter framförallt vad avser skrivningar om Mellanöstern och om yttrandefriheten och förkastande av begreppet smädelse av religion, kan EU komma att lämna konferensen och förberedelsearbetet. Förberedelsearbetet inom EU och internt också i Sverige har i mycket präglats av vår beslutsamhet att tydligt markera inför övriga aktörer i FN att de övertramp, inklusive vissa antisemitiska yttringar, som skedde i samband med Durban 2001 inte kommer att accepteras denna gång.

Bra talat, regeringen!

Folkpartiledaren Jan Björklund anser, som den regeringsmedlem han är, att Sverige ska ha en beredskap att hoppa av om det urartar, som det gjorde förra gången. Läs här.

Riksdagskvinnan Annelie Enochson (KD) går ett steg längre, och anser att Sverige inte alls bör delta.

Visst är det ett gränsfall. Spåren förskräcker, och islamisterna är inte mindre aktiva nu än 2001.

Dags för en omröstning, kanske? Ska Sverige delta i Durban II? Rösta överst i kolumnen till höger.

Läs också FIM och Dagen.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,