Dick Haas redogör här för en rapport från UNDP (pdf) om palestinska ungdomars syn på livet.

De ombads bl. a. definiera sin identitet. Resultatet blev att 47 procent såg sig som ”muslimer” och 28 procent som ”palestinier”. 14 procent beskrev sig själva som ”människor” och bara tio procent tyckte att de i första hand var ”araber”.

Den palestinska identiteten är kanske inte så stark. Hur många svenskar skulle i första hand anse sig vara kristna snarare än svenskar? ”Palestinierna” kanske i första hand borde betraktas som ”muslimer”, eftersom det är så som den största andelen av dem som bor där betraktar sig själva.

Och den erövring och utplåning av israel som bl. a. Hamas, Hisbollah och Iran säger sig vilja genomföra, har ju uttalat muslimska förtecken, som inbäddats i den politiska ideologi som kallas islamism och som när den kombineras med antisemitism bör kallas islamonazism.

Denna erövring syftar då måhända inte till att skapa en ”palestinsk” stat i nuvarande Israel, utan en ”muslimsk” sådan.

Ytterligare mera sekulära indikationer på att det kanske egentligen inte ens är viktigt att skapa en självständig stat i ”Palestina” framgår här. Redan 1977 uttalade alltså en PLO-företrädare att så snart Israel erövrats avser man slå samman området med Jordanien.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,