Enligt denna artikel i Arutz7 finns det tecken på det. Det menar Douglas J. Hagmann, föreståndare för Northeast Intelligence Network. Så här säger han:

The Obama administration is no friend to Israel, is no friend to the Jews in America and is no friend to democracy or freedom in America. …Just by his very appointments, we can see him filling positions of power with people who are anti-Semitic, who want to see Israel essentially dissolved as a nation, if not by diplomacy, then certainly by war.

Detta skulle hända

when our administration provides more support to Arab countries [with] financial and military aid, undercutting Israel’s defense efforts all while pushing Israel to succumb to the pressure of unreasonable demands designed to end with their political annihilation as a nation.

Hagmanns uttalanden kan framstå som överdrifter. Men det är ett faktum att USA vill få till stånd en dialog med Iran, ett land vars ledare kräver USA:s ”död”. Samtidigt är USA ”furious”, dvs. ”rasande” över att Israel river hus som av allt att döma innehåller vad som kunde kallas ”illegala arabiska bosättningar” i östra Jerusalem.

Och redan nu har Egypten en hel del amerikansk militär utrustning. Så här skriver The Jerusalem Report:

Of all the Arab armies, Egypt’s is by far the strongest. During the three decades of peace [med Israel], it has spent nearly $50 billion modernizing its armed forces and introducing state-of-the-art American equipment to replace obsolete Soviet stocks. It has a standing army of 450,000 compared to Israel’s 175,000; it assembles its own front-line American MIA1 Abrams battle tanks, the equivalent of the Israeli Merkava; like Israel, it has a large tank force of around 4,000; like Israel, it has over 200 American-made frontline F-16 fighter planes; it has Apache attack helicopters, frigates capable of delivering satellite-guided Harpoon missiles and Scud ground-to-ground missiles.

Nu är kanske krigshotet från Egypten inte det mest överhängade, och dessa vapenleveranser lär ha pågått långt innan Obama blev president. Samtalet med Iran avses dessutom syfta till att undanröja kärnvapenhotet därifrån, vilket naturligtvis är ett gott syfte. Men frågan man kan ställa, precis som jag gjorde här, är ändå om Obama och Israel verkligen är vänner? Vilka är Obama vän med? Är det de som återges på bilden här?

Här finns fler tecken i tiden. Här ytterligare ett.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,