Den liberala och demokratiska statens huvuduppgift är att skydda medborgarnas liv, frihet, egendom och hälsa från angrepp av dem som inte respekterar liv, frihet, egendom och hälsa och att straffa dessa senare. Det är därför vi har polis, domstolar och försvarsmakt. Migrationsverkets uppgift är dessutom att erbjuda skydd, åtminstone beträffande liv, frihet och i viss mån hälsa, även åt andra än svenska medborgare.

Enligt Svenska Dagbladets pappersupplaga idag satsas ytterligare 800 miljoner på rättsväsendet. Tyvärr hittar jag ingen länk på nätet.

Däremot uttalar sig regeringen på detta sätt. Allt detta är utmärkt om det är sant.

Dessutom har den hittills pågående avrustningen stoppas. Också bra. Regeringen tycks vilja fokusera på uppgiften. Låt oss hoppas att det håller i sig.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,