Ryssland har genom att angripa Georgien angivit tonen i det nya Europa. Det är vapnen, angreppsvapnen, som skall tala, inte orden. Om Ryssland alltså vill att dialogen med EU och USA skall föras inte med ord utan med vapen, så gäller det att EU och USA har viljan och förmågan att svara med samma mynt och i samma tonläge om det skulle behövas.

Rolf Gustavsson skriver i SvD idag att EUs muntliga krav att Ryssland skall retirera i Georgien inte har hörsammats. Tvärtom bygger man baser i Abchazien och Sydossetien, områden som statsrättsligt tillhör Georgien. Dessutom accepterar Ryssland inte att Ukraina blir medlem i Nato. Men om det ukrainska folkets majoritet vill det, så kan ingen ha rätten att hindra det.

För att förhindra att Ryssland med vapen som språk, hindrar Ukraina att bli medlem i Nato, tycks mer än ord krävas. Kanske är det dags att stationera västerländska trupper där? Bara så att Ryssland skall inse att västerlandet kommer att tala samma språk som Ryssland senast har använt i Georgien.

Det kräver en vilja och förmåga hos västerlandet. Hittills har det varit, som det heter ”mycket snack och lite verkstad”, såväl i Georgien, Ukraina, Palestina som München 1938. Det straffade sig i tre av fyra fall. Låt oss hoppas att Ukraina inte blir det fjärde fallet.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 svar på ”Att tala samma språk”
  1. Sune, Sydossetien och Abchazien tillhör Georgien statsrättsligt, oavsett vad man tycker om det. Ukraina har i den mån det inte varit självständigt som nu, delvis tillhört det Kievryska riket, Storlitauen och Polen, så det har ofta varit någonting annat än blott en rysk provins. När det gäller dina procentetal så är iaf. majoriteten ukrainare som talar ukrainska (72 % år 1989 enligt Nationalencyklopedin.); troligen har den andelen numera ökat.

    Om Ukraina som stat vill vara med i NATO så är det svårt att tro att majoriteten av folket skulle motsätta sig det. Var har du dina källor?

    /Lennart

  2. Kom inte med dina LÖGNER! Georgien angrep Ossetien och inget annat! Ossetien och Abhazien har aldrig tillhört Georgien annat under sovjettiden då georgiern Stalin tillfogade dessa!
    Vad gäller låtsaslandet ”Ukraina” så har det aldrig existerat annat än som en rysk provins! Hälften av befolkningen där pratar ryska och vill åter tillhöra Ryssland. 70% av folket är MOT Nato enl. alla undersökningar inkl. de från EU/USA/inhemska! Väst och NAto har ingenting där att göra!

Kommentarer är stängda.