Många hävdar det. Den israeliska armén har nu på nytt utrymt Gaza, men detta lär inte få islamonazismens anhängare att avstå från att även fortsättningsvis påstå att Gaza är ”ockuperat”. För att så inte ska vara fallet menar man, att Israel skall öppna gränspassagerna.

Men bara för att en gräns är stängd, medför det inte att det land/territorium som befinner sig på andra sidan gränsen, är ”ockuperat”

Som det uttrycks i bloggen Fred i Mellanöstern:

Varken Egypten eller Israel ockuperar Gaza, bara för att de kan stänga gränsen som man delar med Gazaområdet. Varje suverän stat har rätt att stänga sina gränser. Även Hamas kan stänga gränsen från sin sida. Syrien och Libanon har stängt sina gränser mot Israel. Det innebär inte att dessa länder “ockuperar” Israel. Hamas har utnämnt Israel som dödsfiende, utsätter Israel för raketbeskjutning och erkänner inte dess rätt att existera. Det vore därför märkligt om gränsen såg ut som mellan Sverige och Norge, där risken för terrorattentat och vapensmuggling är försumbar.

Professorn i folkrätt Göran Lysén skriver på Newsmill om Gazas folkrättsliga status. Bland annat skriver han följande:

Efter Egyptens anfallskrig 1973 mot Israel slöts fred 1979, och Egypten fick tillbaka allt land, som Israel tidigare helt rättsenligt ockuperat. Såvitt man kan se, så fick inte Israel något skadestånd på grund av Egyptens aggression. Det territorium, som Israel i övrigt ockuperade 1967 också helt rättsenligt såsom Gaza, kom aldrig att innefattas i något fredsavtal på grund av de politiska omständigheterna på arabstaternas sida, t.ex. förnekelsen av Israels existens. På eget initiativ upphörde ockupationen sedan 1967, när Israel drog tillbaka sina trupper 2005 från Gaza. Därmed löstes Israel från rättsligt ansvar för det ockuperade området. Israel hade aldrig gjort territoriella anspråk på Gaza.

Genom denna ensidiga israeliska åtgärd ändrades territoriet Gazas rättsliga status, och val hölls varefter Hamas kom till makten. Denna regim hade alltså kontroll över folket och territoriet. De folkrättsliga förutsättningarna fanns för att Gaza kunde ha förklarat sig som en självständig stat, t.ex. under namnet Palestina. Kriterierna för att bli stat var helt klart bättre uppfyllda än för Kosovo. Så skedde dock inte, men Gaza hade nu ändock blivit en ny territoriell enhet med egen folkrättssubjektivitet. Även för denna enhet gäller folkrättens våldsförbud.

Israel stängde sin gräns mot Gaza, och även Egypten har hållit sin stängd. Inget i folkrätten tvingar allmänt sett en stat att ha öppna gränser mot andra stater. Israels sjöblockad av Gaza skulle kunna ifrågasättas. Det finns dock argument för att denna skulle kunna motiveras, såvitt det var fråga om att stoppa införsel av vapen för användning mot Israel.

Politiskt sett fanns det 2005 ett val för Gazas regering. Denna kunde slå in på den normalt fredliga vägen eller fortsätta såsom nytt rättssubjekt att bryta mot våldsförbudet genom fortsatt raketbeskjutning av Israel. Ledningen valde det senare, även om ett eldupphöravtal med Israel slöts. Detta avtal följdes inte, då raketbeskjutningen av israeliskt territorium ändå skedde och i en allt större omfattning. Genom sin beskjutning bröt alltså Gaza grovt mot folkrätten, dels mot själva våldsförbudet, dels mot krigets lagar genom att sikta på civila. Det är naturligtvis så, att det är oförenligt med FN-stadgans bokstav och anda jämte folkrätten i övrigt att ett land (Gaza) har som sin uttalade politiska målsättning, manifesterad även i handling, att utplåna ett annat land (Israel). Något dylikt fanns inte ens under det kalla krigets dagar mellan de dåvarande stormakterna.

Vi ser här alltså, att Gaza bör anses som ett folkrättsligt subjekt, vilket är skyldigt att följa folkrätten och därmed inte får ägna sig åt angreppskrig i syfte att utplåna ett annat folkrättsligt subjekt, Israel.

Gaza uppfyller de folkrättsliga förutsättningarna för att anses som en ”stat”. Denna stat har också en ”regering”, som för närvarande utgörs av Hamas.

Regeringen i staten Gaza bedriver ett anfallskrig i syfte att utplåna en annan stat, Israel. Detta är förbjudet enligt folkrätten.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

9 svar på ”Är Gaza ockuperat?”
 1. [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Johan:
  Genom att det bildas en sekulär demokratisk gerillarörelse som sprider sig till arabländerna runt Israel och som slår Israel nästa gång Israel angriper ett grannland eller massakrerar palestinier, och sedan upprättar en sekulär palestinsk stat med lika rättigheter för samtliga där boende.

  Det kommer dock aldrig att hända. Vad som kommer att hända är att när USA förlorar sin supermakt så kommer de inte längre kunna hålla Israel under armarna. I desperation över detta samt enligt alla ockupationsmakters handlande kommer Israel att blir mer agressiva vilket kommer utarma landet och leda till att de besegras av arabstaterna runt dem.
  Sedan kommer Israelerna att utsättas för samma sak som de utsatt palestinierna för. (Alltså en religiös stat som sätter dem i reservat och förtrycker dem så hårt som möjligt)

  Det är beklagligt, men en följd av Israels agerande, så jag vet ju hur ni kommer resonera då: Det är IDF:s fel att Palestina bombar civila, för de finns ju.
  Eller kommer ni kanske att byta logik då?

 2. Hur kommer ”kriget” att utspela sig i bästa möjliga realistiska scenario anser du profanum vulgus?

 3. [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Eskil och Re´em:
  Bra då vet jag vad ni kommer att hävda när Israel förlorat kriget.

 4. profanum_vulgus Says:
  ”Arabländerna stänger alla gränser till Israel samt stoppar sjö- och luftvägarna in och ut ur Israel, vad skulle det kallas då?”

  Blockad.

 5. Nej Profanum-vulgus, det är Egypten som har stängt gränsen mellan Gaza och Egypten, efter att Hamas slängde ut Fatah och EU-observatörerna som bevakade gränsen. Efter att Hamas sprängde ett hål i den egyptiska gränsen har Kairo fullständigt tappat förtroende för Hamas, och kräver att PA och EU återupptar gränskontrollen, i enlighet med det avtal som slöts 2005.

 6. [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Lysén (som jag studerat under) är allmänt betraktad som ett skämt bland juriststudenter. Inte minst hans korta bok om att studera Eg-rätt där han ger uttryck för mycket arabfientliga åsikter.

  Men till frågan om ockupation:
  Israel har stängt inte bara gränsen mot Israel utan även sjö och luftvägen till Gaza, och man har även stängt Gazas gräns mot Egypten.
  Om vi tänker oss samma sak med andra länder:

  Ryssland stänger Sveriges gräns mot Norge och Finland samt stoppar all sjö- och lufttrafik till Sverige, vad skulle det kallas då?

  Arabländerna stänger alla gränser till Israel samt stoppar sjö- och luftvägarna in och ut ur Israel, vad skulle det kallas då?

Kommentarer är stängda.