Som ni vet har Eugène Palmér på Migrationsverkets vägnar beslutat att använda bortåt 1,5 milj. kronor av skattebetalarnas pengar för att köpa sig fri från vad som borde vara en statstjänstemans oavvisliga plikt, nämligen skyldigheten att tillämpa demokratins och rättsstatens principer. Men sådana principer är tydligen bara strunt för Palmér – och därmed även för Migrationsverket så länge det får fortgå.

Dessutom nedlåter han sig till att i diverse media uttala lögner om mig och om bakgrunden till hans lagstridiga agerande. Jag nöjer mig här med att återge de senaste.

I Göteborgs-Posten säger han, att det inte bara ”handlar om vad Lennart Erikssons skrivit på sin hemsida, utan det är också en fråga av personalärendeskaraktär. Och det väger lika tungt i vårt beslut”. Vad det betyder mer exakt vill han inte gå in på, skriver GP.

I Dagens Nyheter påstår Palmér, att ”det finns andra skäl än bloggen till att låta Lennart Eriksson gå. Saker som har med Erikssons sätt att sköta sitt chefskap på. Men han vill inte säga vad”, för det är en väldigt intern fråga. Vidare spekulerar Palmér fortfarande vilt om mitt påstådda ställningstagande för ”ena parten”. Han missar helt att problemen i Israels relationer med sina grannar inte emanerar från två parter, den ena och den andra. Saken är betydligt mera komplex än så, konflikten innehåller betydligt fler parter än två. Men det förstår inte Palmér.

Vad är det då han säger om mig? Han insinuerar att det finns andra skäl än dem som framkommit i tingsrätten som ligger bakom hans lagstridiga agerande, fast kan inte nämna ett enda.

Men om det, som Palmér påstår, funnits andra skäl av ”personalärendeskaraktär” eller skäl hänförliga till sättet att sköta mitt ”chefsskap” så hade han ju åtminstone kunnat nämna dem för mig. Den möjligheten fanns både före och under rättegången. Detta gjordes inte, bortsett från en omständighet som Palmér själv tog tillbaka i sitt vittnesmål. (Det påstods att jag inte skulle ha infört nya rutiner på föreskrivet sätt.)

I stället hänvisade Palmér i sitt vittnesmål i tingsrätten uteslutande till de fem punkter som återfinns i detta dokument (pdf-nedladdning startar direkt). Två av dessa punkter har jag citerat på Newsmill. Men nu kan du alltså läsa alla fem. (De innehåller flera felaktigheter, men jag tänker inte gå in på alla nu.)

Och när du då har läst, vad finner du? Några invändningar mot mitt dittillsvarande sätt att fungera som chef? Jag ser inga. Frågor av ”personalärendeskaraktär”? Nej, inga sådana heller.

Om Palmér verkligen hade haft sådana allvarliga invändningar mot mitt sätt att fungera som chef, så hade jag naturligtvis haft stor anledning att ta dem på allvar om de bara hade framförts. Om det hade funnits sådana allvarliga invändningar, hade jag aldrig drivit saken så som jag gjort och gör. För saken gäller alldeles uppenbart inte mitt sätt att fungera som chef, den gäller frågan om Migrationsverket är en demokratisk myndighet.

Palmér fann i stället anledning påtala mitt enligt hans förmenande olämpliga sätt att utnyttja min grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet, och trodde felaktigt att om Patton, som var en mycket lojal soldat, inte lydde order, så fanns det risk att jag inte skulle göra det.

Den enda punkten som har minsta anknytning till mitt sätt att fungera är att två personer uttalat att de inte skulle anställa mig som chef. Den ene av dem har till mig förnekat att han uttalat sig på det sättet. För övrigt finns det många som inte jag heller skulle anställa som chef. En av dessa har initialerna EPA. Jag tror den åsikten delas av allt fler.

Det finns vissa paragrafer i brottsbalkens femte kapitel, som Palmér borde ägna särskild uppmärksamhet, innan han nästa gång uttalar sig i media. Brottet kallas förtal. Jag påstår inte att Palmér ännu bör dömas till ansvar för brottet, men han samlar onekligen poäng hela tiden.

Jag kan också nöja mig med en offentlig ursäkt, samt givetvis att jag får tillbaka mitt jobb. Jag är inte omöjlig. I synnerhet borde detta vara möjligt nu, när den person som Palmér så gärna ville insätta som chef i stället för mig, precis slutat. Där fanns det enligt vad jag hört en hel del att invända mot sättet att fungera som chef.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

27 svar på ”Migrationsverket: Med lögnen som vapen”
 1. Jude jävel jag skall knulla dig analt lennart eriksson jag skall få tag på dig din jävla jude hora jag skall knulla din fru din religion och dina förfäder

 2. Stå på dig! Jag stöder dig till fullo!

  Du är inte ensam och kom ihåg att vi lever i Sverige. Yttrandefriheten borde fungera i landet. Det här fallet visade tydligen att Sverige har fortfarande en bit väg kvar att gå på när det gäller demokrati och åsiktsfrihet.

 3. Stå på dig Lennart. Dina åsikter som du nu sparkas för delas av alla vettiga människor. Åsiktsfriheten finns upppenbarligen inte längre på Migrationsverket utan det är bara pk-åsikter som gäller. Bry dej inte om dårarna som går lösa i kommentarfältet.

 4. Att inte följa en svensk domstols dom är, om man är beslutsfattare vid svensk myndighet, tjänstefel jämlikt brottsbalken 20 kap 1 §: Jämför vidare Västra hovrättens allmänt kända dom mot rektorn vid Göteborgs universitet (”Gillberg-domen”).

  Undrar om juiristerna på Migrationsverket mer noga tänkte på den saken?

  Jämför vidare rättegångsbalken 47 kap för det fall JO och/eller åklagare oriktigt och i gängse ordning påstår att ”det inte finns någon anledning att anta att brott…”

  Lycka till!

 5. Eriksson, Du har mitt fulla stöd i kampen för yttrandefrihet och kampen mot Palmér och Eliasson. Men bli nu inte rättshaverist, hävda inte Israels rätt in i absurdum, det går inte att försvara nuvarande övergrepp. Tyvärr i mellanösters enda demokrati, härjar just nu den ”skitna” politikens spöken.

 6. Det behövs inte bara skolor och sjukhus på dessa ociviliserade områden men även psyk klinik och det massor av

 7. aftonbladet.se idag fredag 09 jan, ang fighten på gaza, ”Torbjörn Tännsjö: Vi måste bryta vår känsla av vanmakt och tänka om. ” Där har vi poängen

 8. Tack Mikael! Jag har valt att tänka och jag som alla andra har rätt till fred. Bråkar jag får jag skylla mig själv. http://www.expressen.se/Nyheter/1.1425971/valdsamma-kravaller-i-oslo
  De raserar Oslo. Vi kom inte hit för att starta krig här med! Dessa har inte respekt eller heder till att värna om ett tryggt eller fredligt land. Efter kontakt med flera muslimer skräms jag över den synen de har på Sverige och västvärlden. Vad gör de här då undrar jag? Jag tycker mycket synd om kvinnor och barn som hamnar i kläm oavsett vad de tror på. Men låt oss inte blunda inför sanningen och härmed uppmanar jag alla med utländsk härkomst som läser detta och de som tar ställning för de olika parterna att här på denna fredliga mark låt oss manifestera i fred för vi bor här pga att Sverige är tryggt och vi tog avstånd ifrån bråk och krig genom att fly dessa. Mitt förslag är att de som vill bråka och göra upp välkomna att åka till kriget för att kämpa. Jag är även tacksam de hjältar av hjälporganisationer som med insats av sina liv försöker hjälpa till där det behövs. Låt oss alla leva i fred!

 9. Trodde du på fullt allvar att du skulle komma undan med att privat inte jubla över terrorister i sosse-Sverige? Så naivt.

  Ända sedan Olof Palmes dagar är det bara diktaturens kreatur som får komma till tals i det svenska politiska samtalet.

 10. Tyckare: hoppas du finner många likasinnade invandrare och flyktingar. Du är en prydnad för Sverige. Blogginnehavare ska kämpa lite till. Så här får det inte gå till i Sverige. Du har dessutom fått rätt i sak. Alla arab/muslim/palestina-kramare tänker inte. Israel är vår utpost och ska alltid försvaras.

 11. Sapere Aude!:
  Konferensen gälde inte att förneka eller förminska förintelsen, den bjöd in en mängd föreläsare med olika uppfattningar, även den västerländska mittfåreuppfattningen. Det fanns även judiska grupper representerade. Men det är ju inte så viktigt, särskilt inte som de lögner du för fram till stöd för Israel är av samma fantastiska natur som förnekarnas.

  Poängen är det slitna citate som Voltaire aldrig sa, men kunde ha sagt.
  Jag skiter i vad dina åsikter är, så länge du inte missbrukar din ställning så ska du ha den kvar. En geografilärare som tror att jorden är rund ska få vara geografilärare så länge han lär ut det som är bevisat.

 12. Tack för de orden profanum. Vem Bernhoff är visste jag inte, men nu har jag Googlat. Konferensen gällde förnekandet/förminskningen av förintelsen. David Duke och Robert Faurisson deltog också. Att förneka förintelsen är ungefär som att förneka att jorden är rund. En sådan geografilärare skulle inte jag vilja ha. Men nu var han ju datalärare, och hade jag varit hans chef hade han fått fortsätta med det.

  Tyckare: Du är en ödmjuk man, sådan som jag försöker vara. Jag önskar dig ett långt och fredligt liv i Sverige.

 13. Jag tycker att punkterna 3-5 har personalärendeskarraktär, men det är ju utomordnetligt luddigt och verkar bestå i att Palmér är oresonlig.

  Även om du har helt tokiga åsikter som du är tvungen att ljuga för att upprätthålla så är det ju så att det är vad man GÖR i sin yrkesroll som ska vara avgörande inte vad man tycker eller vad man anser BORDE göras. En nazist ska utan tvekan kunna vara lärare på en judisk skola, så länge denne inte låter sina åsikter medföra en sämre kvalité på utbildningen.

  Men jag misstänker att DU inte klagade över att Jan Bernhoff avstängdes som lärare efter att han bevistat en konferens om förintelsen i Iran, eller?

 14. Jag hoppas att du, som aktiv moderat, följer upp detta och ser till att paragraf 39 i LAS försvinner. Den är ovärdig en demokrati.

 15. Helt korrekt beslut av migrationsverket att avskeda en anställd med chefsposition som aktivt stödjer en krigsförande part i en region där flyktingar från den andra parten söker asyl i Sverige.
  Du är inte oskyldig i ditt aktiva bloggande med en helt förvirrad och snedvriden syn på både religion och historia.
  Med dina åsikter har du absolut ingenting att göra på en statlig myndighet som hanterar flyktingar från diverse delar av världen.
  En person med den befattningen du hade ska ha ett öppet sinne och ett objektivt synsätt på omvärldssituationen och INTE favorisera eller kritisera någon part. Detta påverkar ditt agerande i arbetet, och med korrekt agerande från din arbetsgivare har du inget där att göra.
  Att du får 1,3 miljoner från skattebetalarna har inget med saken att göra. Detta är pengar du ändå hade fått. Bättre att du får dom nu och att vi slipper en person som dig i en statlig myndighet.

 16. Rättelse, mina fingrar slant på tangentbordet ooooops, lärde, menar lärdom, byga menar jag med buga

 17. Mina alias tidigare, skitsamma (sorry för uttrycket) jag, ledsen och nu tyckare. Jag är av utländsk härkomst. Min arm brann så den fick nästan amputeras, jag har upplevt helvete med slag och tortur i 18 år! Därav mitt ordspråk ”de som har lidit mest borde veta bäst” annars var det ingen poäng med att överleva om man inte fattade hur illa det känns att fara illa och inte tagit lärde. Jag är glad att jag lever i trygghet här! Jag är absolut fredlig och dömmer alla invandrare som beter sig arrogant, aggresivt och våldsamt i ett så fint land som detta. Jag blir ledsen för jag känner. Vi alla stackare som har fått komma hit från olika helveten borde tacka och byga! Det är vad heder är! Att tacka!!!!!! Funderar på att starta Sveriges Vänner! Vi utlänningar som förstår och tackar för Sveriges generösitét! Tack och tack Lennart att du gör dig hörd även jag ser vad som pågår! Det är ingenting annat än rent ovilja och jävelskap! Rakt på sak.

 18. Arabvärlden är besviken på en tyst Obama, först kallar arabvärlden honom för en husneger sen är de besvikna. När usa lägger sig i rasar de, när inte, så rasar de ändå. Hur ska de ha det? Onekligen är arabvärlden är världens mest bråkiga

 19. Kräv din rätt! Palmér verkar samla poäng kanske pga av dålig självförtroende eller kris som han döljer i sitt liv?

 20. Vad håller på att hända? Får man inte ens tycka? Ska man bli zombie? Vad är en människa utan tycke? Även min katt tycker, den tycker inte om hundar som är agressiva men den gillar grannens lille spaniel. Klart att du ska få tycka! Bara för att Palestinierna står där de står idag i elände och smuts betyder inte att de får göra vad de vill och hur de vill. De får lägga tid istället åt att bygga en fredlig samhälle och inte ha barbariska värderingar av hedersskit m.m. Religion har stigit de åt huvuden och mitt i allting glömde de vad kärlek är. Snart kommer indianerna kanske att resa sig också i Staterna fy vilken kalabalik det kommer att bli.

 21. All heder åt dig som försvarar det fria ordet trots Migrationsverkets censur. Stå på dig. Du har rätt att uttrycka dig. Jag förstår att du anser att Migrationsverkets ”erbjudande” är judaspengar.

Kommentarer är stängda.