Så refereras han i dagens SvD.

Översatt i Hamas-termer är det frågan om en hudna med kortare eller längre giltighetstid. Dessutom saknar Bildt en israelisk strategi för hur kriget skall avslutas.

Nu brister logiken igen. Varför vill Bildt ha en kanske ”permanent” hudna samtidigt som han tycker att Israel bör prestera en strategi för att avsluta kriget? Efter ett avslutat krig inträder vanligen fred?

En vapenvila är någonting helt väsensskilt från en fred, nämligen. I synnerhet om vi frågar Hamas. För deras del kan en hudna dessutom aldrig vara permanent, vilket innebär att frågan till Israel är fel ställd. Eller menar Bildt att israeliska vapenvilor bör vara ”permanenta” men Hamas’ vapenvilor endast behöver vara tidsbegränsade?

Bildt tycks redan ha frågat Hamas, eftersom frågan om fred och hudna endast ska ställas till Israel.

Vad har då Hamas svarat? Ja, om man skall beakta den islamistiska och islamonazistiska ideologi som deras uttalanden och deras stadga ger uttryck för, så har de antagligen svarat på följande sätt.

För det första: ”Vi erkänner aldrig Israel”. Hamas själva syfte är att utplåna Israel. Detta skall ske genom krig, aldrig genom ”fredliga lösningar”.

För det andra: En hudna är till för att samla kraft inför förnyade angrepp mot Israel. Det är allt islamister använder vapenvilor till. Vapenvilor kan aldrig vara permanenta, eftersom ”krigets hus” som Israel tillhör, måste bekrigas till dess underkastelse uppnås.

För det tredje: Fred uppnås först när Israel utplånats.

Allt detta utgör sammanfattningsvis en mycket synlig Hamas-strategi för fred, eller hur. En fred utan Israel dock, inte med Israel.

Hamas utgör den för närvarande mest aktive aktören i det anfallskrig som Israels utsatts för i mer än sextio år. Syftet med detta krig är att utplåna Israel.

Vilken strategi kan då Israel ha för hur detta krig ska avslutas? Den borde vara ganska enkel för Bildt att förstå. Strategin är naturligtvis att försvara sig och besegra fienden militärt och ”i sitt hjärta”. Israel kan aldrig uppnå fred med Hamas. Alltså måste försvarskriget pågå till dess Hamas-folket aningen helt förändrar sitt sinnelag eller till dess de besegras militärt, fullständigt, oåterkalleligt, till sista man.

Det är märkligt att EU tror att vapenvilor i detta krig gagnar freden. Det har de aldrig gjort hittills under 60 år. Jämför denna min tidigare bloggning.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Carl Bildt: valet står mellan temporär eller permanent vapenvila”
  1. Aningslösa västerländska politiker. Israel kan inte acceptera terrorism på sin egen bakgård, det kan ingen nation. För Israel är det dock mer laddat för där är motståndarens strategi att utplåna nationen Israel och utrota alla judar. Israel har mer än några andra folkgrupper utstått den ena progromen efter den andra sedan tidernas begynnelse och alltid varit nära total exterminering. Vid alla tidigare tillfällen i historien har judarna försökt anpassa sig, inte ägna sig åt hantverksyrken, inte sticka ut, inte ta plats etc. Då har man istället ägnat sig åt det enda tillåtna handel, medicin, juridik, utbildning men ändå fått skulden för konjunkturförändringar etc.
    Israel har m a o inte råd att vända andra kinden till som man gjort så många gånder förrut utan resultat, för det leder till katastrof. Nu väljer man igelkottaktiken att med våld slå ner alla angrepp på den judiska staten vilket man mot bakgrund av historien får ha all förståelse för. Förmodligen kommer Israel inte få lugn inom sina egna gränser förrän man deporterat alla icke judar från sitt land och upprättat demilitariserade zoner runt sina gränser.
    Omvärldens kritik och hat, ja det har man alltid fått leva med så där är inget nytt att vänta sig. Israel har nu anpassat sig till en ond och oförsonlig omvärld för att med vapenmakt slå tillbaka hårt. Jag har full förståelse för dem.
    ”Stand up for your self or someone else will stand on you.”

Kommentarer är stängda.