• Den senaste veckan har sett Frankrike vägra inresa för två Hamas-företrädare men Sverige tillåta inresa för en annan Hamas-företrädare, och detta strax efter att Sverige dragit sig ur en flygvapenövning bara för att Israel skulle delta. Israelerna protesterar. Det gör de rätt i. Många talar om vikten av, att ha en dialog med Hamas. De glömmer då, eller känner inte ens till, att själva kärnan i Hamas’ ideologi består i att inte ha någon dialog. Hamas är enligt sin stadga uteslutande inriktad på att med våld utplåna Israel. Det spelar då enligt mitt sätt att se ingen roll att Hamas har kommit till makten i ett demokratiskt val. Vi har ingen anledning att goda en regim enbart på den grunden. Demokratin innehåller nämligen mycket mer än rösträknande, t.ex. fred, dialog och försoning. Men detta är tyvärr sådant som Hamas entydigt inte har för avsikt att ägna sig åt i förhållande till Israel och dem som stöder Israel. Det är detta Hamas’ ställningstagande som utgör grunden för de verkliga demokratiernas, dvs. bl.a. USA och Israels, avståndstagande från Hamas.
  • Frankrike har för en gångs skull därför modigt stått upp och vägrat Hamas-folk inresa i EU. Sverige följer dock numera en egen linje, på tvärs mot EU, USA och FN. Det är en i grunden anti-demokratisk politisk kurs som Sverige därmed slagit in på. Ett tydligt steg för att rätta till detta grova klavertramp vore att snarast dra in Hamas-ministerns visum och skicka hem honom – vart det nu kan vara.
  • I senaste numret av Axess, dvs. nr 4/2006, finns på sid 25ff en intressant artikel av Lisbeth Lindeborg, som innehåller en presentation av statsvetarprofessorn Bassam Tibi. Rubriken på artikeln är ”Europeisk eftergivenhet väcker förakt bland muslimer”. Tyvärr finns ingen länk på nätet. Lindeborg erinrar sig till en början ett plakat i Islamabad efter Jyllands-Posten-historien. Det bar texten ”God bless Hitler”. Vidare refererar hon Tibi i artikeln: ”För ett par veckor sedan liknade den iranske presidenten européerna vid hundar: om man sparkar på dem gnyr de ett tag, men sedan kommer de krypande efter en igen. Detta är ju en fruktansvärd förolämpning, men ingen europeisk regeringschef har reagerat. Om någon hade påstått något liknande om muslimer skulle alla ha reagerat, inte bara muslimerna själv, som ju har en stark identitet, utan även européerna skulle ställa sig på deras sida. En orsak till att dialogen mellan muslimer och kristna inte fungerar är att muslimer inte har respekt för dem som har svag identitet”. Detta, menar Tibi, är fallet med européerna. – Eller också är orsaken som för Hamas’ del, att man inte alls eftersträvar någon dialog. Man vill ta över Israel med våld på samma sätt som islamismen vill ta över världen med våld.