Tamimi lär i onsdags ha talat på en ”dialogkonferens” anordnad av Palmecentret. Efter viss kritik som jag delvis återgett i tidigare blogginlägg, försvarar sig nu Palmecentret på detta sätt. Man bjöd in Tamimi därför att ”åsikterna som lyftes fram är representativa för stora grupper i Mellanöstern. … Det går inte att stoppa huvudet i sanden och låtsas att dessa åsikter inte finns. Det främjar inte dialogen i Mellanöstern som är helt avgörande för utvecklingen i regionen.”

Tamimi själv skriver visar det sig i den brittiska tidningen The Guardian. Bl. a. har han författat detta aktstycke. Som synes tänker inte Hamas erkänna Israel. Han skriver om den ”Palestinska Nationella Konferensen” som hölls i Damaskus i januari i år: ”The meeting turned into an opportunity to express solidarity with Gaza and reaffirm what Hamas and its allies describe as the fixed or unalterable principles: Palestine is from the Mediterranean to the Jordan River, Israel is an illegitimate colonial entity and resistance is the only means of regaining Palestinian rights.” Ytterligare skriver han: ”The turmoil in the region could have been averted in January 2006 if – after Hamas won the elections – Israel and the US had acknowledged the new reality and agreed to deal with Hamas rather than its losing rival. Voices in Israel, especially those of retired generals and former politicians, can be heard from time to time advising the Israeli establishment to come to terms with reality and negotiate a ceasefire with Hamas. It seems unlikely that this will happen any time soon. If – and when – it happens Hamas would be willing to enter into a medium or long-term truce depending on what Israel is willing to give back to the Palestinians.”

Jo just det, vapenvila, men inte fred är på tapeten. Och när kommer freden enligt Hamas och Tamimi? Med största sannolikhet först då Israel, denna ”illegitima koloniala entitet”, upphört att existera, dvs. när Israel ”givit tillbaka” allt. Men detta kommer ju icke att ske …

Mot bakgrund av dessa fakta blir det än mer intressant att faktiskt få reda på vad Tamimi hade att tillföra på Palmecentrets ”dialogkonferens”. Vad rörde dialogen? Tidpunkten för Israels utplåning utifrån Hamas-taktiska utgångspunkter?

Och om nu dessa åsikter är representativa för stora grupper i Mellanöstern – vilket f. ö. nog redan var ganska välkänt redan innan Tamimi bjöds in – så är då nästa fråga vad Palmecentret tänker göra åt saken. Hur vill man driva frågan om Israels rätt att existera? Eller är det i detta avseende som man tänker ”stoppa huvudet i sandet och låtsas” att åsikten att Israel har rätt att existera inte finns? Jag hoppas inte det. Nu har Tamimi – antagligen – fått säga att Israel inte har rätt att existera. Nästa ”dialogkonferens” bör rimligen, om Palmecentret vill bli taget på allvar i detta avseende, ägnas åt motsatsen, nämligen Israels självklara rätt att existera.

Men frågan kvarstår, vad var det Tamimi sade i onsdags?

Läs mer om Tamimi på denna Wikipedia-länk, och läs länkarna också.