Så lyder titeln på en debattartikel i Expressen för den 15 juni, som du hittar här. Författare är Jonathan Leman.

Inte nog med att Azzam Tamimi inbjudits till Palmecentrets ”dialogkonferens”, och enligt vad som framgår då talat till allmänt bifall. Också den likaledes inbjudna Ghada Karmi tycks ha ett antisemitiskt budskap.

Så här skriver Leman: ”Karmi anser att judarna inte utgör varken ett folk eller en nation. Judarna kan i bästa fall sägas utgöra olika ”sekter”. Att förvägra judar rätten att själva avgöra sin identitet, att frånkänna dem rätten att definiera sig som ett folk och på grundval av detta förneka dem rätten till politiskt självbestämmande tillhör de vanligaste argumenten i propagandan för Israels upphävande. Argumenten för tankarna till turkiska försök att förneka ett det finns ett kurdiskt folk.”

Vidare heter det i Lemans inlägg att Karmi ”i sin bok [Married to another man] raljerar … över att det sker undervisning om förintelsen. Hon beskriver det som sionistisk propaganda att europeiska ungdomar undervisas om folkmord och europeisk historia. Lena Hjelm-Wallén, styrelseordförande för Palmecentret, var på god fot med Karmi och rekommenderade hennes bok, vilken även fanns till försäljning i lokalen.”

Om det är som Leman säger: Vad sysslar Palmecentret egentligen med? Har denna socialdemokratiska institution egentligen någon demokratisk legitimitet? Jag tvivlar.

Här är en del frågor som både Sahlin och Hjelm-Wallén har att ta ställning till.

Vi avvaktar med spänning deras svar!