Jeeha

USA under president Trump har ju som bekant sagt upp det förfärliga avtalet med Iran, som går ut på att Iran under viss tid – men absolut inte för alltid! – ska avstå från att utveckla kärnvapen. Detta har jag tidigare skrivit om.

Bra gjort av Trump och USA!

För detta avtal kan endast betecknas som en islamistisk ”hudna”, en vapenvila som ingås med ”krigets hus”, dar al-Harb som det heter på arabiska, och detta enbart för att samla kraft för att på nytt angripa och erövra detta krigets hus. Ett hus som enligt islamistisk ideologi består av alla länder som ännu ej underkastat sig islam. Det är enbart inom islam, ”dar al-Islam” på arabiska, som fred råder nämligen.

Inte minst vill ju den iranska statsledningen erövra och utplåna Israel – men även alla andra länder som inte underkastat sig islam. Det framgår tom. av Irans konstitution! Detta syfte strider uppenbart mot FN-stadgan enligt vilken stater ska leva som goda grannar och absolut inte försöka utplåna varandra.

Det är naturligtvis oklokt att ingå en vapenvila med den som vill att man ska utplånas eller underkasta sig när detta sker blott i syfte att samla kraft för fienden att senare återuppta utplånings- och anfallskriget. Det är tvärtom klokt att på alla sätt försöka tvinga denna entitet – i detta fallet Irans statsledning – att följa FN-stadgan och i stället för att försöka utplåna och i krig erövra sin omgivning, leva ”som goda grannar”. Inte minst med Israel.

Man frågar sig om de som ingått detta avtal med Irans statsledning ställt frågan till denna statsledning om detta avtal inte i själva verket är en hudna? Man frågar sig vad Irans statsledning i så fall svarat. Om Irans statsledning svarat ”nej”, så återstår frågan om detta svar inte egentligen är ett utslag av ”taqiyya”. Taqiyya är en islami(sti)sk princip, som särskilt tillämpas bland shiiter – vilka till exempel ingår i Irans statsledning. Enligt taqiyya är det tillåtet att ljuga inför i synnerhet otrogna, kafirer, för att uppnå fördelar. Till exempel sådana otrogna som EU, Sverige och USA.

Jag tror inte att någon ställt dessa frågor och fått några trovärdiga svar från Irans statsledning. Det hedrar dock nu USA och president Trump att USA frånträtt denna hudna.

Men att EU och Sverige fortsatt håller fast vid den, visar dels att man tagit ställning för Irans statsledning, mot USAs statsledning. Dels visar det att man inte har en aning om hur islamismen fungerar. Något som inte minst en kompetent svensk statsledning borde ha en aning om, kan man tycka …

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har i stället till yttermera visso, genom sin s.k. ”utrikesminister” Margot Wallström uttalat, att USAs uppsägning av avtalet/hudnan inte bådar gott. Wallström har f. ö. som framgår av bilden ovan t. v. mottagit en ”palestinsk” militär förtjänstorden! Från ett ”Palestina” som, i likhet med Iran, avser att utplåna Israel!

EU underkastar sig också.

EU och Sverige har som sagt därmed valt sida. Man föredrar en hudna med ett land, Iran, vars statsledning föresatt sig att utplåna den västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. Med Israel som första angreppsmål. Detta föredrar man framför att stå solidarisk med USA, den stat vars solidariska stöd till Europa var avgörande för att försvara och bevara just denna civilisation under 1900-talet, inte minst under det andra världskriget.

Detta är ett stort svek. Men islamisterna jublar säkert, såväl i Iran som i Sverige och i Israels omnejd …

Och inte minst kan ju Sverige därigenom fortsatt sälja Volvo-lastbilar till Iran. Bilar som tycks användas som vapenbärare. Kanske för kärnvapen, eller …

Här är en av dem i vart fall. Raketer på flaket:

Fler foton finns här.

Tydligen är det så att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tycker att det är bättre att sälja vapenbärare till den iranska statsledningen, att sannolikt användas i det iranska angrepps- och utplåningskriget mot Israel och den västerländska civilisationen, än att försvara just denna civilisation, t. ex. genom att inte ingå hudna-avtal med islamister och genom att inte tillåta försäljning av Volvobilar som vapenbärare till Iran.

Skandal! Tydligen!