Som framgår av denna länk, denna och denna hade DN fel uppgifter igår om vilka som låg bakom ”protesten” mot att Israel finns. Så ursäkta mig AFA, att jag blev vilseledd. Denna gång.

I stället är det några andra falanger av vad man kan kalla för ”ADA”, dvs. Antidemokratisk aktion, som tycks vara de skyldiga, nämligen ”Revolution” och ”Motkraft”. Revolution ”erkänner ovillkorligen”, skriver de i den första länken ovan, ”palestiniernas rätt att försvara sig mot Israel, även med vapen”. Vad som gäller är, skriver de, ”Kamp mot staten Israel”. Israel bedriver ett kolonialt ”slaktarkrig” och ”USA-imperialismen måste kastas ut ur hela arabvärlden”.

Motkraft menar för sin del, att ”Israel har kunnat ockupera Palestina i 60 år”. Hoppsan! Så det är alltså inte endast Judeen och Samarien (Västbanken) – vilka områden ockuperades för 41 år sedan – som fortfarande är ockuperade, utan ”Palestina”. Ett sådant uttalande är liktydigt med att inte erkänna Israels rätt att existera. Detta är i sin tur liktydigt med antisemitism. Och eftersom Israel är en demokratisk stat, är uttalandet dessutom anti-demokratiskt.

Dessa båda entiteter har alltså uppenbarligen inget till övers för demokrati och frihet. De tillhör alltså ADA.

Till helgen skall Israel firas i Göteborg. Trots det får vi hoppas att ADA, i alla fall i ovan angivna skepnad, inte kommer!

8 svar på ”Inte AFA men ”ADA””
 1. Och av samma anledning är de i vänstern som är emot israels excistens också det av andra skäl än antisemitism.

  Vidare kan jag tilläga att jag pratat med en troende jude som varit med i en organisation som ibland kallas ”vänsterextrem” tillråga på allt kalalr sig denan jude sionist.
  Vidare så är enligt en unersökning av forum för levande historia vänstern minst antisemitisk.

  Så nej antisemitism är inget stort problem bland den revolutionära vänstern möjligtvis kan det finnas spår av det hos enksilda individer.

 2. Fast det du sa om att inte öppna munnen var ju helt enkelt en förvrängd version av ett gammal ordstäv som redan finns i folkanden. Finns ju till och med uppdiktad i den gamla klassikern Havamál!

  Ovis man,
  som bland andra kommer,
  gör bäst i att tyst förbliva;
  ingen vet,
  att han intet kan,
  om ej för ymnigt han ordar.
  Ingen känner
  den, som ingenting vet,
  om icke för ymnigt han ordar.

  Den varsamme gästen,
  som till gille kommer
  tiger under lyssnande tystnad;
  med öronen hör efter,
  med ögonen skådar,
  så spanar var klok och spejar.

  Sedan tyckte jag att du förstörde hela grejen genom att skriva att det är BÄTTRE att vara tyst och dum än dum och uttala sig. Visst kan jag hålla med till viss del i detta påstående, men jag tror att lärdomar som man drar ifrån misstag är de som sitter i hårdast, så det är inget som helst fel i att säga något fel/dumt så länge man kan ta åt sig kritik och rätta sig.
  Men…

  Alltför mycket talar,
  den som aldrig tiger,
  av ord med ingen mening.
  Hastig tunga,
  som ej hålles i styr,
  ofta sig ofärd pratar.

 3. ”Att inte erkänna Israel är inte antisemitism efterssom det finns judar som är emot Israels existens” – Visst är det det. Dessa judar är emot Israels existens av helt andra skäl än antisemitiska och utgör promille av judenheten och därför inte representativa (Dror Feiler exempelvis). Åter igen det där med att öppna munnen och bevisa…

 4. Att inte erkänna Israel är inte antisemitism efterssom det finns judar som är emot Israels excistens. Ej heller är det odemokratiskt precic som dem som inte erkännde sydafriaks apartheidregim inte frö den sakens skulle var odemokratiska(Sydafrika och israel var/är ju stater med demokrati för dem med ”rätt” hudfärg etnicitet)

  Tacka vet jag de antisionistiska judarna.

 5. Red Devil bemöter bloggarens politiska argument bra.

  Angående protesten: Motkraft är en nyhetssida som lade upp information om manifestationen. Att säga att de därigenom arrangerar den (är ”de skyldiga” till detta fruktansvärda brott, att utnyttja de demokratiska rättigheter arbetarklassen har tillkämpat sig trots motstånd från borgare), är ungefär som att säga att DN är arrangörer och ”skyldiga” till alla arrangemang de publicerar i sitt kalendarium. Läs på innan du börjar snacka, snälla!

  REVOLUTION deltog däremot i protesten, och det är vi stolta över, trots polisens trakasserier och sedvanlig borgerlig smutskastning. Krossa antisemitismen, krossa sionismen — leve den kommunistiska revolutionen!

 6. Till Red Devil (men i verkligheten är du väl ingen djävul, hoppas jag 🙂

  Tack för ett sakligt inlägg i debatten!

  I denna bloggning: http://www.lennarteriksson.se/blog/?p=87 har jag försökt reda ut vissa begrepp lite.

  Israel är en stat för judar, precis som Sverige är en stat för svenskar osv. Nationalismen är den förhärskande idé som såväl svenskar som judar som araber grundar sina stater i. Det är en realitet även om man kan diskutera om det principiellt är särskilt bra. En av de få stater som inte har nationalismen som ”statsbärande” princip är f. ö. USA.

  Så om nu ”folkens självbestämmanderätt” som det talas om i FN-stadgan, gäller svenskar och araber då bör den gälla även judar. Den som tillerkänner alla andra folk utom just judarna rätten till en egen stat är enligt min mening antisemiter. (Det finns förvisso andra folk, t. ex. kurderna som inte heller har egna stater.) Araberna har för sin del många egna stater. Just de palestinska araberna har visserligen inte heller någon egen stat – om nu inte Jordanien kan anses vara en sådan, men de har haft många möjligheter att skapa en, något som deras ledare dock alltid emfatiskt avböjt, såväl 1948 som år 2001.

  Det är även odemokratiskt att inte erkänna Israels rätt att existera, just eftersom Israel är en demokratisk stat – fast då inser jag att din uppfattning om demokrati säkert är ”Red” och alltså inte densamma som min.

  En enstatslösning, eller hellre ”ingenstatslösning” kunde väl vara möjlig i en värld där inga folk existerade. Men människor definierar sig ännu som tillhöriga vissa ”nationer”. Och då blir en enstatslösning omöjlig, för Israel kan ju inte överleva som stat om fiendens folk skulle få återkomma eller invandra. Därmed skulle den demokratiska judestaten upphöra att existera; därmed också den judiska ”självbestämmanderätten”.

  Det är bra att ”Revolution” motsätter sig antisemitism. Men om ni ska vara trovärdiga med det fullt ut är det då enligt min mening nödvändigt att ni upphör med att kräva att Israel skall utplånas, dvs. slutar vägra ”att erkänna staten Israel”.

  /Lennart

 7. Bara genom att ställa frågan/frågorna förstår du inte vad begreppet antisemitism innebär. Det är bättre att inte öppna munnen och låta folk tro att man är dum än att öppna munnen och bevisa det samma – detta är något som bara dök upp i mitt huvud.

  …och nej, det går inte att definiera om antisemitism för att passa diverse vänstergrupper som demonstrerar.

 8. Hur menar du när du skriver att vägran att erkänna staten Israel är antisemitism? Vilken logik ligger bakom denna slutsats? Vi i REVOLUTION motsätter oss all antisemitism, liksom övrig rasism.

  Varför är det per definition ”odemokratiskt” att vara mot Israel, bara för att det är en stat med en del demokratiska inslag? Vad säger att den som förspråkar en enstatslösning med ett Palestina för såväl judar som palestinier är motståndare till demokratiska rättigheter?

Kommentarer är stängda.