Här skriver DN igår kväll om att ”Anti-fascistisk aktion”, AFA, har genomfört en ”demonstration mot firandet av Israels 60-årsdag”, varvid de enligt polisen störde den allmänna ordningen. Inget syns dock ännu om detta på AFA:s egen hemsida.

Jag vet inte riktigt vad AFA har emot Israel. Jag vet dock vad fascismen har emot freden. Så här skriver nämligen Mussolini: ”Framför allt … tror fascismen varken på möjligheten eller nyttan av evig fred. Den avvisar således pacifismen, som innebär förnekande av striden och feghet inför uppoffringar. Endast kriget förmår driva upp hela den mänskliga energin till högspänning och sätter adelsmärket på de folk som har mod att trotsigt möta det”. (Larsson, Reidar: Politiska ideologier : En antologi, Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1971, s. 164 f, cit ur Mussolini: Fascismens doktrin, Rom u. å.)

Detta kunde vara hämtat ur Hamas egna stadgar, eller för övrigt utgöra ett riktmärke för vilken annan islamistisk organisation som helst. För dem, islamofascisterna, är nämligen kriget det instrument som man avser använda för sin imperialistiska strävan att införa islamisk lag, shari’a, i hela världen.

Så aktionen mot firandet av den demokratiska staten Israels 60-årsdag, en stat som verkligen inte har ambitionen att med kriget som medel erövra världen, kan väl knappast vara antifascistisk? Snarare är den anti-demokratisk men även anti-sionistisk och därmed också antisemitisk.

(Lite positiva bilder från det av AFA kritiserade arrangemanget finns här.)