Det är som jag ser det uppenbart att Sverigedemokraterna hittills i Sveriges riksdag är det parti som mest rakryggat och konsekvent stått upp för att svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade stöd till terrorn mot Israel från ”Palestina” ska upphöra intill dess ”Palestina” gjort om och gjort rätt. Se här t. ex. Andra riksdagspartier har som mest påyrkat att man ska ställa krav på ”Palestina” att göra si eller så och att biståndet möjligen kan upphöra om man inte gör det. Se här t. ex. Men det är inte rakryggat, det är närmast naivt. De i ”Palestina” som vill utplåna den judiska staten Israel, dvs. de flesta där, lär naturligtvis inte reagera annat än inför kalla fakta och klara besked.

Budskapet från Sveriges statsledning till ”Palestina” bör således vara följande klara besked: 1. Biståndet upphör nu! 2. Biståndet kan eventuellt återupptas när alla i ”Palestina” verkande tongivande entiteter dels erkänt Israel som en judisk stat med hela Jerusalem som dess huvudstad, dels upphört med att propagera och verka för att Israel och judarna ska utplånas. Det återstår för ”Palestina” att bevisa att så skett.

Klara besked! Tråkigt att det ännu bara är Sverigedemokraterna bland riksdagspartierna som tycks ha insett behovet av just detta: Klara besked! Samt behovet att de tongivande krafterna i ”Palestina” äntligen gör om och gör rätt. För deras egen skull!

Nå, det är nog ändå inte i huvudsak på grund av denna Sverigedemokraternas insikt som partiet, enligt Sentio, fem av sex månader i år ändå har varit – och nu i juni alltså ännu är – Sveriges största riksdagsparti. Men i någon ringa mån tror jag ändå att det är därför partiet vunnit sympatier. Bland annat mina. Åtminstone i denna del.

Här är Sentios statistik:


Källa för juni.