I denna ledare från igår skriver Dagens Nyheter lite uppgivet att ”alla vet vad ett fredsavtal måste innehålla (gränser, flyktingar, Jerusalem, bosättningar) och alla vet vad som krävs för att nå en lösning på konflikten, men ingen tycks kapabel att ta denna vetskap från skrivbordet ut i verkligheten.”

Men jag tror att DN här går som katten kring den heta gröt som består av en rödgrönbrun röra vars ingredienser är följande: En del grön islamism (Hamas, Hisbollah och Iran), en del röd kommunism (t. ex. PLO och PFLP) samt en del brun nazism (som starkt ingredierar i den typ av islamism som Hamas, Hisbollah och Iran står för).

Den gröten har inte kokats ihop i syfte att uppnå någon fred med Israel. Freden uppstår först när Israel utplånats. Det som krävs för ”en lösning av konflikten” har i de rödgrönbrunas tankevärld (i den mån sådan finns) förvisso att göra med gränser, flyktingar, Jerusalem och bosättningar. Men lösningen består för dem inte i att gränserna fastställs utan att de utplånas, i att Jerusalem erövras, att bosättningarna raseras och att alla dem som lämnade nuvarande Israel och alla deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn m. fl. återvänder dit.

Var finns då Israel när allt detta hänt? Svaret är: Då finns inte Israel längre. Sådan är den ”fred” som man eftersträvar, och med en sådan fred behövs inga fredsavtal. För varför ska man sluta avtal med en stat som man vill utplåna?

Detta är den mandel i gröten som DN inte lyckas, vill eller vågar hitta.

Påståendet att man vill ha fred med Israel är bara ett spel för det galleri där DN tillsammans med merparten av den församlade världspressen sitter och flackar med blicken. Rådet till er blir: Fokusera på mandeln!

Roten till allt det onda som drabbat och fortfarande drabbar Palestina är alltså denna: Islamonazism kryddad med röda blodstänk.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Dagens Nyheter, katten och den heta gröten”
  1. Israelerna är ockupanter och inget annat. Detta ger de facto palestinierna rätt att upplösa ”staten” Israel. Punkt slut!

Kommentarer är stängda.