Det rapporterar Dagens Nyheter. Förenta Staternas president har alltså konspirerat tillsammans med antisemiterna i ”Palestina” för att gemensamt och i samråd attackera Israel i säkerhetsrådet. Denna gång med primärt syfte att förmå FN förbjuda judar att bygga och bo i Judéen och Samarien (”Västbanken”). Syftet har tyvärr uppnåtts.

Antisemiterna i ”Palestina” jublar följaktligen. Antisemiternas slutgiltiga syfte är att utplåna såväl Israel som judarna så det är inte att undra på att de betraktar denna resolution som ett mycket välkommet steg på vägen.

Betrakta dessa två bilder förmedlade av Palestinian Media Watch (PMW).

Ovanför bilden står det ”Palestina kommer att besegra bosättningarna” och nedtill i bilden står det ”bosättningar”. I övrigt ser man ju att bilden föreställer ett utplånat Israel klätt i ”palestinska” färger som bildar en mot ordet bosättningar huggande kniv.

Den första bilden publicerades före det att FN-resolutionen antagits:

Här är den andra bilden som publicerades efter det att FN-resolutionen antagits. Bilden har nu försetts med ordet ”tack” samt med namnet på alla de stater som röstade för FN-resolutionen. Under ordet ”bosättningar” finner man nu något som kan tolkas som – en stor blodpöl:

Enligt PMW är det Fatah, dvs. de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti”, som står bakom dessa bilder. Ledare för Fatah är Mahmoud Abbas ur vars hand utrikesminister Margot Wallström nyligen tilldelats en ”palestinsk” militär förtjänstorden. Wallström har välkomnat resolutionen.

Det verkar alltså som att Obama, Abbas, Wallström och alla de statsledningar som röstade för den antisemitiska FN-resolutionen i säkerhetsrådet har som syfte att driva ut judarna ur deras historiska hemländer i Judéen och Samarien. Dvs. att upprepa det som skedde senast när Jordanien erövrade dessa länder och östra Jerusalem, judarnas huvudstad år 1948 och fördrev alla judar därifrån. Detta utan någon som helst invändning från FN:s säkerhetsråd.

Fatah drar sig tydligen inte för att göra det med våld, med kniv och med blodvite som följd. Nej, tvärtom är det faktiskt till och med något som Mahmoud Abbas välkomnar:

Varför är det alltid rätt att fördriva judar från Judéen, Samarien och Jerusalem? Och alltid fel att låta dem komma tillbaka?

Jag kan bara finna ett svar: Antisemitism.

Länkar: Omni. | Nils-Eric Sandberg i Kristianstadsbladet. | Alan Baker, JCPA. | Barry Shaw i Arutz7.