Det är nu tre år sedan befrielsen av Irak påbörjades. Tyskland, Frankrike och Sverige hör till de stater, som inte ville delta i denna befrielse. USA och de villigas koalition har svårigheter att fullfölja. Många människor dör varje dag. USA har 130000 man i Irak idag.

Om vi från början hade gått in i Irak med en än mer överväldigande demokratisk styrka, om Frankrike, Tyskland, Sverige – och för den delen Ryssland t.ex. – från början hade bidragit till demokratiernas enhet, genom att hjälpa till, hade den nuvarande situationen aldrig uppstått. Demokratiernas samlade övermakt skulle aldrig några islamister, separatister eller terrorister i Irak eller annorstädes kunna motstå.

Så vem är då mest ansvarig för att dödandet pågår? De, som fegade ur, som ville ”profilera” sig, och vara en ”motmakt” mot USA, eller USA och Storbritannien och några till, som verkligen ville kämpa för demokrati överallt? Kanske är det bl.a. Tyskland, Frankrike och Sverige som har de dödas blod på sina fingrar, inte USA?

Mikael Baaz skriver i G-P i dag om hur ”ett enat Europa” kan ”balansera USA”. Länk här. Varför måste demokratier balansera varandra? Den samlade demokratiska kraften är enorm om vi arbetar tillsammans. Det är bristen på demokratisk enhet som nu straffar sig. Enade vi stå, söndrade vi falla.