Problemet med islamismen är inte att den är totalitär, utan att den är imperialistisk. Om det vore så att bara de som av fri vilja önskade underkasta sig islam behövde göra det, så vore allt gott och väl. Var och en må leva på sitt sätt, så länge han eller hon inte hindrar andra att leva på sitt.

Men islamismen nöjer sig inte med detta. Islamismen vill tvinga alla till underkastelse. Därmed blir den imperialistisk, och den blir dessutom en totalitär, inte enbart en auktoritär imperialism – för att använda den terminologi som jag sjösatte i mitt tidigare inlägg.

Tror du mig inte? I så fall kan jag hänvisa till Seyyid Qutb, som i sin bok Milestones menar på att alla samhällen utom det sant islamiska är illegala (Qutb: Milestones, Damaskus : Dar al-Ilm, u.å., s. 84). Och i samma bok (s. 76) heter det, att det gäller att göra islam ”dominant in the world”. Detta har jag också redan skrivit om, nämligen här. Denna inställning är följaktligen imperialistisk.

Men även om det finns vissa som vill underkasta sig – varför är det enligt islamismen nödvändigt att tvinga också dem som inte vill att göra det?