Så här skriver hon apropå SSU-ombudsmannen Ingibergs Olafssons bloggande där han jämförde Israel med nazister och påstod att Fredrik Federley också var nazist: ”Självklart står varken jag eller socialdemokraterna bakom dessa uttalanden. Fredssträvandena mellan Israel och Palestina är inte betjänta av den här typen av uttalanden. Jag tycker också att påhoppen på riksdagsledamoten Fredrick Federley är mycket olyckliga …”

Bra! Och så vill hon dessutom som enda partiledare vara med och fira Israels 60-årsjubileum. Också bra! Som sagt: Det hedrar henne!