Detta framstår som alltmer oklart. I synnerhet när man sett denna ganska långa film där även jag själv i början omnämns. I filmen framgår i alla fall att vissa element anser att vissa områden som tveklöst är belägna inom Konungarikets Sveriges territorium inte är Sverige!

Som tröst kan vi då lyssna till Alf Robertsons recitation ”Mitt land”:

Vi kan också ånyo erinra oss vad Vilhelm Moberg en gång skrev:

Sverige är vårt, det är sex och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land.

Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Det tycker dock inte Fredrik Reinfeldt som anser att Sverige är de nuvarande invandrarnas land, inte deras land vars förfäder bott och verkat här i århundraden. För min del på fädernet sedan 1600-talet. På mödernet sedan vikingatiden. Se här vad Reinfeldt tycker:

Nej, istället för att urskillningslöst överlämna Sverige till dagens invandrare, som Reinfeldt tycker, åligger det tvärtom svenskarna att, som Moberg menar, värja våra förfäders verk. Det är de nu levande svenskarna som genom sitt men i första hand deras förfäders verk ”har förvärvat sig rätten till sitt land” och som nu har skyldigheten att ”förvalta och förkovra” det.

Det gör man absolut inte genom att urskillningslöst överlämna landet till invandrarna. I synnerhet inte till de invandrare som avser omvandla Sverige till en islamistisk diktatur.

Trevlig helg!

Ett svar på ”Vem tillhör Sverige?”
  1. Jag har bott här i Sverige drygt hälften av mitt liv, men inte är född här.
    Ändå, känner jag en stolthet när jag lyssnar på Alf Robertssons Mitt Land. Ja, det är ett sån’t Sverige vill jag leva i, och inte i det som visas upp i The Islamisation of Sweden.

    Jag som utlänning inte kan göra så mycket, inte har mycket att säga till om, men NI, vars röst kan höras bättre, ni borde göra mer, mycket mer för att bevara Sverige som det står i dikten.

    Tack för ordet.

Kommentarer är stängda.