Några bilder hämtade från nätet. En del nya men andra har jag nog redan visat. Allt på temat antisemitism och islamonazism och deras anspråk på världsherravälde:


Hellre än att ta emot flyktingar bygger Saudi-Arabien det världsomspännade kalifatet.


En del av Fatahs vapenarsenal. De svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” för övrigt …


Visat tidigare, tror jag, men ännu aktuellt.


Lite av vad IS pysslar med (tror jag visat även detta elände tidigare).


Att bojkotta Israeliska produkter har sitt pris! (Beklagar dålig stavning.)


Nazist”Råttorna” fångas – och vänder sig mot judarna, Israel och Västerlandet.