Hamas har vunnit valet i ”Palestina”. Folket har valt, och valet var demokratiskt. Hamas tänker inte göra avkall på sin strävan att förinta Israel – konstigt vore det eftersom själva syftet med Hamas är just detta. De tänker också bilda ”regering”. Detta är helt logiskt. Logiskt är också att Israel inte längre tänker överlämna pengar till den s.k. Palestinska myndigheten. Varför skulle Israel stödja ett ”land” som vill utplåna ett annat land – Israel?

Bör då västerlandet lämna bistånd till den Palestinska myndigheten sedan Hamas tillträtt regeringen? Svaret är uppenbart: nej. Västerlandet, och för övrigt också FN-stadgan, kräver att länder skall leva tillsammans som ”goda grannar”. Om Palestinas arabiska befolkning valt en regering som inte tänker vara en god granne i förhållande till Israel, är det palestinas arabiska befolkning som måste bära ansvaret för konsekvenserna av sitt val, ingen annan. Om detta leder till en förvärrad humanitär situation är ansvaret deras, ingen annans. Sådan är demokratin. Sådant är medborgarens ansvar, i ”Palestina” som överallt annars.

Ett svar på ”Om ansvar”
  1. Det känns fel att kalla valet demokratisk eftersom det saknas frihet och yttrandefrihet.Däremot stor risk för represallier, hot för livet och inget civilskydd.I ett samhälle som kännetecknas av anarki och strukturell kriminalitet är allt som kan jämföras med demokrati uteslutet.

Kommentarer är stängda.