Även om hon sannolikt inte har en aning om det och det säkerligen inte varit hennes avsikt, har ändå vår utrikesminister Margot Wallström på ett förtjänstfullt sätt förmått såväl Saudiarabien, Arabförbundet (22 stater inklusive ”Palestina”) och den muslimska samarbetsorganisationen OIC (57 stater inklusive ”Palestina”) att stå upp och tydligt visa sina islamistiska kort. Dessa stater och organisationer har, genom att fördöma Wallströms uttalanden om det medeltida Saudi-Arabien och dess diktatur, för att i stället hylla shari’a, den islamiska lag som Europadomstolen för mänskliga rättigheter förklarat stå i motsättning till demokratins grundläggande principer, blottat sitt islamistiska och icke-demokratiska sinnelag.

Dagens Nyheter refererar vad OIC anser: ”I sina kommentarer förödmjukade Wallström Saudiarabien och dess sociala normer, juridiska system och politiska institutioner”.

Vad Arabförbundet(s utrikesministrar) tyckte refererar DN så här:

– Ministrarna fördömer och är förvånade över sådana uttalanden som är i strid med det faktum att konstitutionen i Saudiarabien baseras på sharia, skriver utrikesministrarna i Arabförbundets medlemsländer, enligt Gulf News, om Wallströms planerade tal i samband med att hon var inbjuden som hedersgäst och talare vid Arabförbundets möte i måndags.

Arabförbundet fortsätter med att hävda att sharia garanterar ”mänskliga rättigheter och bevarar människors liv, ägodelar, heder och värdighet”. Margot Wallströms uttalanden utmålas som ”oansvariga och oacceptabla”, i uttalandet som även citeras i Saudiarabiens nyhetsbyrå SPA.

Saudi-Arabiens och även Förenade Arabemiratens ambassadörer är i skrivande stund hemkallade från Sverige. En viss uppståndelse råder således.

Idag fredag har Wallström i Riksdagen, fortfarande enligt DN, dock uttalat sig som följer:

– Saudiarabien är ett viktigt land i en region av största betydelse för Sverige och Europa, sa hon.
Hon betonade också att hon värnar om relationerna med den muslimska världen.
– Vi har den största respekt för islam som världsreligion, sa Margot Wallström.
Hon slog också fast att Sverige vill ha ett fortsatt civilt utbyte med den saudiska regimen.
Margot Wallström är orolig för att det nu sprids en bild av att den svenska regeringen är kritisk till islam.
Enligt Wallström har sådana påståenden fått fötter och börjat spridas.
– Det är helt felaktigt och skulle leda till olyckliga konsekvenser. Där måste vi markera väldigt tydligt, säger Wallström när hon möter medierna i riksdagen för att kommentera den diplomatiska krisen.
– Det är grovt felaktigt att våra uttalanden om mänskliga rättigheter är en kritik mot islam.
Hon säger också att Sverige har en tradition av att stå upp för mänskliga rättigheter. Samtidigt vill regeringen ha en dialog med den saudiska regimen.
– Vår avsikt har inte varit att förolämpa landet Saudiarabien, säger Wallström.

Menar Wallström verkligen att kritik av brist på mänskliga rättigheter i Saudi-Arabien inte därmed utgör en kritik av i vart fall den islamiska lagen, som tydligen tillåter att människor piskas – och avrättas genom hängning, vilket fotot ovan uppges föreställa?

Jag läser i ett dekret utfärdat av en tidigare kung i, för att citera Wallström, ”diktaturen” Saudi-Arabien, där det bland annat står följande:

Article 7:
Government in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from the Book of God and the Sunna of the Prophet (PBUH), which are the ultimate sources of reference for this Law and the other laws of the State.

Article 8:
Governance in the Kingdom of Saudi Arabia is based on justice, shura (consultation) and equality according to Islamic Sharia.

Rättvisa i enlighet med sharia, alltså. Som står i motsättning till demokratins grundläggande principer. Inte undra på att Saudi-Arabien följaktligen är en diktatur, inte en demokrati. Grunden i detta är shari’a, den islamiska lagen, ingen annan. Det är denna lag, ingen annan, som till och med syftar till, att folk ska piskas och avrättas genom hängning! (Halshuggning förekommer också, men jag avstår från att för ögonblicket visa exempel på detta.)

Kritik mot brist på demokrati i länder som uttryckligen styrs av shari’a måste därmed också vara en kritik mot islam, eller närmare bestämt mot den politiska delen av islam, islamismen. Det är ofrånkomligt.

Det är dock tyvärr inte oväntat att Wallström nu försöker påstå att bristen på demokrati och mänskliga rättigheter osv. i Saudi-Arabien inte alls har något att göra med islam. Hon är inte ensam om att inta denna fega hållning. USA:s president gör det också (med avseende på IS), precis som många med dem. De har emellertid uppenbart fel.

På ett sätt är det i alla fall mycket bra att de islamistiska, muslimska och arabiska staterna reagerar så starkt som de gör. Detta kan bidra till att klargöra denna rågång. Rågången mellan islamism och västerländsk demokrati. Den kan inte överbryggas. Det är oförenliga storheter.

Båda må väl kunna existera sida vid sida, och båda må väl tåla kritik. När det gäller islamismen konstaterar jag dock att den i slutändan inte tolererar någon västerländsk demokrati vid sin sida. Den syftar till att upprätta ett världsomspännande kalifat där just den icke-demokratiska islamiska lagens herravälde är etablerat.

Dess företrädare har också som vi sett mycket svårt att tåla kritik. I stället för att bemöta den sakligt menar man sig vara ”förödmjukad” och kallar hem ambassadörer med mera. Man bemöter kritik med osaklig motkritik och sakfrågan hamnar i skymundan.

Vi finner nu att Wallström idag i riksdagen viker ned sig inför denna osakliga motkritik. Därmed viker hon även ned sig inför islamismen.

Hon sviker därför de västerländska värderingar vilka jag anser att en svensk utrikesminister – och regering – bör göra sitt yttersta för att försvara.

På fotot ovan till höger säger Wallström att hon försvarar dem som står upp för mänskliga rättigheter. Men det gjorde hon ju uppenbarligen inte alls i riksdagen idag. Hon svek inte ”bara” dem, inte ”endast” de mänskliga rättigheterna – utan även sig själv. Att svika sig själv och det man verkligen står upp för, måste vara bland det svåraste som varje helgjuten människa rimligen kan förväntas orka att bära. Om Margot Wallström är en sådan människa, vilket jag hoppas, så lider jag verkligen med henne nu.

Länkar: Ingrid Carlqvist är inne på samma tankegångar – fast hon missar att det är den politiska ideologin islamism, inte religionen islam, som är problemet; The Crooked Bough anger att Saudi-Arabien är medlem i FNs råd för mänskliga rättigheter, samt visar bilden ovan t.v. som exempel på en händelse som kanske varit meriterande.

Ett svar på ”Wallström försvarar först västerlandets värden – men sviker dem ändå till slut”
  1. Frågan är om hon vill byta islam mot den judeokristna tankesfären, efter att ha förstört det senare i Europa. En ansatsning för Islam hade varit att haka på Sisis nyhetstal till islam som är välkänt över världen utom i Sverige. Han försöker få bort de värsta mordorgierna men jag tror inte svenska massmedia har nämnt det. Googla Sisi new year speech islam eller nåt.

Kommentarer är stängda.