Som du som närmare följt denna blogg kanske noterat, har sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, genom Abby Peterson (foto t.h.), underkänt min tilltänkta doktorsavhandling i sociologi betitlad ”Den spontana ordningen och det konstruktivistiska misstaget : En teoriöversikt ur ett axiologiskt perspektiv”.

Jag har med godkänt resultat avklarat samtliga de doktorandkurser som då för tiden krävdes som förutsättning för doktorsexamen. Men avhandlingen, den godtogs ej. Abby Peterson var den som på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitets vägnar hade att framföra detta budskap.

Det var ju då lite tråkigt tyckte jag så klart. Så jag tänkte att en så kallad ”second opinion” vore på sin plats.

Alltså kontaktade jag professorn i sociologi Hans L Zetterberg, tillika bland annat före detta chefredaktör för Svenska Dagbladet med mera (foto ovan t.v.).

Vi samtalade såväl via epost som telefon. Det jag framför allt minns av dessa samtal är hans budskap till mig att han, efter att med stort intresse ha läst hela manuskriptet till avhandlingen, sade till mig att ”ingen i Sverige förstår vad du skriver”. Han hade nog mycket rätt!

Nå, när jag nämnde detta för min dåvarande sambo, som också läst manuskriptet, sade hon: ”Men jag förstår” …

Hans L Zetterberg har nu avlidit. SvD rapporterar. Så det återstår då bara två numera överlevande personer i Sverige som förstår: Jag själv och min dåvarande sambo.

Att sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet har förstått eller kommer att förstå, framstår dock fortfarande som alldeles osannolikt …

Heder och tack riktas dock mot professor Zetterberg, i tacksamt minne bevarad!

– Om du vill läsa mitt manuskript så får du vänta till dess att det godkänts som avhandling vid något annat universitet än det i Göteborg. Alla andra universitet än detta, i synnerhet icke-svenska sådana, är välkomna att anmäla sitt intresse.