Jag har förut förmedlat notiser under rubriken ”Lördagsnytt” eller någon annan dags ”nytt”. Från och med nu blir rubriken ”Dagens notiser” i stället.

Antisemitism i Donetsk Ett flygblad utdelat i Donetsk av vad som förefaller vara pro-ryska separatister, kräver att judarna där ska registrera sig och dessutom betala en avgift för denna registrering. Ynet rapporterar. Så här ser flygbladet ut:

Är de proryska separatisterna alltså också antisemiter? Att några av dem är det är tydligen klart. Ytterligare ett argument för att motstå den pågående russifieringen i Ukraina!

Tillägg 2014-04-18: NYTimes rapporterar, att det inte är så alldeles säkert vem som spridit dessa flygblad och i vilket syfte. Det finns antisemiter på båda sidor, samt även andra agendor än de rent antisemitiska. ”The fog of war” breder ut sig. – JPost rapporterar också.

Europas oansvariga palestinska bistånd Det är stoppabojkott.se som rapporterar om detta, och bland annat hänvisar till ett uttalande av Michael Theurer, ordförande i ”the European Parliament’s Committee on Budgetary Control”. Theurer hänvisar till en rapport från den Europeiska revisionsrätten. Jag återger här Theurers uttalande i översättning av stoppabojkott.se:

I sin rapport, som publicerades i december, pekade Europeiska revisionsrätten på stora brister i hanteringen av EU-stöd till den palestinska myndigheten och uppmanade till en seriös översyn av finansieringsmekanismen.

Bland annat kritiserade revisionsrätten att det inte finns några villkor för EU:s bistånd till den palestinska myndigheten. Detta är ett överraskande undantag från principen om EU:s berömda “mer för mer”, enligt vilket EU erbjuder förstärkt partnerskap och fler incitament för länder som gör fler framsteg mot demokratiska reformer. Denna princip gäller för alla andra mottagare av EU-stöd i världen. Med andra ord är den palestinska myndigheten det enda organ som tar emot EU-medel oberoende av dess mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat.

Revisionsrätten visade också att sedan 2007, har “ett betydande antal” av den palestinska myndighetens tjänstemän i Gaza fått sin lön finansierad delvis genom EU-stöd – trots att de “inte kommer att gå till arbetet på grund av den politiska situationen i Gaza.” Hur exakt gör bidrar detta till fredsbyggande? Och hur kan EU bevara sin trovärdighet hemma när man betalar lön till människor som inte arbetar samtidigt som miljontals europeiska medborgare är arbetslösa?

Revisionsrätten fann också att EU inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet på hur medel som ges till den palestinska myndigheten kan ha använts för andra syften än avsett. Det finns anledning att tro att EU:s ekonomiska stöd har gjort att den palestinska myndigheten använder sin egen allmänna budget för att stödja terrorism eller brottslig verksamhet.

Den palestinska myndigheten avsätter till exempel en betydande del av sin budget till att betala löner till palestinska fångar som dömts för terrorbrott. Dessa löner är upp till fem gånger högre än den genomsnittliga lönen på Västbanken. Fångar får också stora anslag från den palestinska myndigheten. Enligt det israeliska utrikesministeriet år 2012 uppgick den palestinska myndighetens betalningar till dömda terrorister i israeliska fängelser – och till de anhöriga till avlidna terrorister (inklusive självmordsbombare) – för mer än 16 % av årliga utländska donationer och bidrag till budgeten till den palestinska myndigheten. I februari i år tillkännagav den palestinska ministern för fångarnas angelägenheter att 30 miljoner euro (SB anm.: närmare 300 miljoner svenska kr) kommer att tilldelas nuvarande eller före detta fångar under 2014.

Om man därtill lägger att de palestinska araberna, såvitt framgår av diagrammet nedan, mottar mångdubbelt mer i bidrag än något annat land och folk, förefaller revisionsrättens kritik av detta villkorslösa bistånd som alltmera befogat. Till detta kommer att just de palestinska araberna i mycket högre utsträckning än något annat folk består av personer som vill utplåna en annan stat, nämligen Israel. Revisionsrättens kritik framstår därigenom som fullständigt befogad. Biståndet framstår därigenom som fullständigt obefogat.

För det finns väl knappast någon anledning att så till den milda grad stödja ett folk vars majoritet vill utplåna ett annat folks land?

Ordföranden för svenska socialdemokraternas systerparti al-Fatah hyllar judemördare Något som skedde i samband med att de numera döda judemördarnas kvarlevor överfördes till den ”Palestinska Myndigheten”. Det framgår här.

The PA Prime Minister ”consoled the relatives” and ”conveyed President Mahmoud Abbas’ condolences,” the official PA daily reported, and ”expressed his wishes that God grant them His Paradise and grant their families forbearance and solace.” [Al-Hayat Al-Jadida, March 13, 2014]

Och vilka är det då som har dött? Deras namn och deras brott framgår nedan:

Maher Hbeishah carried out a suicide bombing on a bus in Haifa on Dec. 2, 2001, killing 15 people and wounding around 40. Imad Zubeidi executed his suicide bombing at a bus stop in Kfar Saba (city near Tel Aviv) on April 22, 2001, killing 1 and wounding more than 40. Israel transferred their bodies to the PA last month.

Sådana gärningar är det som Mahmoud Abbas hyllar. Gör de svenska socialdemokraterna också det? Har aldrig hört eller läst att någon socialdemokrat direkt tagit avstånd från al-Fatah i alla fall.

Men oavsett detta får såväl den palestinska myndigheten, som en myckenhet andra anti-israeliska organisationer närmast obegränsad tillgång till ”bistånd”, såväl från Sveriges regering som från EU.

Så går det till i Sverige och EU. Antisemitism? Svaret är tyvärr åtminstone enligt min ringa mening klart. Svaret är: Ja!

Det tar vi i hand på sade Bildt till Abbas:


Källa

Vår statsminister Fredrik Reinfeldt tycks tyvärr också vara kompis med antisemiten Abbas:


Källa

Sveriges regering har till och med tvingat Hans Majestät Konungen att ta emot antisemiten Abbas. Inget handslag där dock, åtminstone inte på bild. Det hedrar Hans Majestät!:

Fotot borttaget av upphovsrättsliga skäl.
Källa

Glad Påsk i alla fall! Eller som det heter på hebreiska חג הפסחא שמח

Ett svar på ”Dagens notiser – Antisemitism i Donetsk, Europas oansvariga palestinska bistånd, al-Fatahs ordförande hyllar judemördare”

Kommentarer är stängda.