Så tolkar jag i alla fall det han säger till Christiane Amanpour i den intervju i CNN från i går som du kan se och höra här:

För en gångs skull håller jag med Carl Bildt. ”Putte” lär, som den imperialist och revanschist han visat sig vara, inte låta sig nöja med mindre än det som alla imperialister strävar efter, nämligen utvidgning av sitt territorium, så långt det låter sig göra. Carl Bildt är orolig över att detta i fallet rest-Ukraina kan ske i sista hand med militära medel.

Nåja, i fallet Krim skedde det tvärtom i första hand med militära medel. Så det är nog det vi har att vänta i första hand. Och Obama har som sagt, från början uteslutit någon amerikansk ”militär exkursion” i rest-Ukraina, ett uttalande som nog ytterligare ger anledning anta att det är just det militära ”kortet” som ”Putte” tänker spela ut i och mot rest-Ukraina.

Bildts värsta orosmoment, ryskt militärt våld mot rest-Ukraina, kommer USA alltså inte att reagera på, i vart fall inte militärt. Man tycks inte heller vilja förhindra sådant ryskt våld genom proaktiva militära insatser i förebyggande syfte. Tvärtom har Obamas fega uttalande sannolikt underblåst Rysslands vilja att ta till militärt våld i rest-Ukraina.

Visserligen tycks Ryssland idag ha gått med på att sända observatörer från den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE till rest-Ukraina. Men eftersom Ryssland är med i OSSE kan man nog förvänta sig att de ryska observatörernas observationer blir just sådana som Ryssland kan använda som en förevändning för att angripa rest-Ukraina militärt. Eländesrapportering om hur illa behandlade ryssarna är.

När Saddam Hussein anföll, invaderade och annekterade Kuweit var västmakterna inte sena att ingripa militärt för att avsätta Saddam Hussein och befria såväl Kuweit som Irak.

Den irakiska imperialismen gick inte an. Varför är det uteslutet att ta itu med den ryska imperialismen på motsvarande sätt? Vi behöver föralldel inte gå så långt som att avsätta ”Putte” och tvinga ned honom i en jordhåla. Kunde räcka med att befria Krim.

2 svar på ”Carl Bildt ser Rysslands erövring av Krim som ett första steg på vägen att erövra resten av Ukraina”
  1. Intressant artikel, men det kan väl inte vara många som tror att Krims befolkning skulle önska en ”befrielse” av NATO eller det av nazister och rysshatare styrda Ukraina?

  2. När Putin känner av missnöjet från ryska oppositionen, då värvar han stalinistiska mobben.

    Som en gammal rys kommenterat i en intervju vid avslutningen firandet; nu känns det som när Gagarin kom hem…

Kommentarer är stängda.